ARCHEOLOGIJA

Kaimų kapeliai: [rankraštis]. Parengė B. Paškūnaitė , P. Kazlauskaitė. Daugėlaičiai, 1997.

Raginėnų (Šeduvos r.) archeologinių paminklų tyrinėjimai ir Raginėnų kultūros klausimas: [rankraštis]. Parengė P. Kulikauskas. Radviliškis, 1958.

Šniūraičių kaimo istoriniai paminklai ir vietovės: [rankraštis]. Parengė A. Zaturskienė. Šniūraičiai, 2001.

Vėriškių kapinaitės:  [rankraštis]. Parengė Edita Demereckienė. Vėriškiai, 2011.

LITERATŪRA

GAVĖNAS, Stanislovas. Aukštelkų kaimo kronikos ir fantastinės vizijos: [skirta Aukštelkų kaimo 450 metų jubiliejui]: [rankraštis]. Aukštelkai, 2007.

Genovaitės Romančikovos kūryba: [rankraštis]. Informaciją surinko A. Šereivienė. Alksniupiai, 2018.

Irenos Aldonos Kalvaitytės kūryba: [rankraštis]. Informaciją surinko A. Šereivienė. Alksniupiai, 2018.

ONAITIS, Anicetas. Pastogės be gandralizdžių: apysakos: [rankraštis]. 1985.

Prasmingas gyvenimas su poezija. Ramutė Stanislava Paškauskienė: [rankraštis]. Informaciją surinko N. Snockienė. Sidabravas, 2018.

Stanislavos Dainauskaitės-Risovanajos kūryba: [rankraštis]. Informaciją surinko A. Šereivienė. Alksniupiai, 2018.

ŠIDLAUSKAS, Aleksandras. Daiktų pasaulio kultas:  [rankraštis].

ŠIDLAUSKAS, Aleksandras. Dainos. Miniatiūros. Apysakos: [rankraštis].

ŠIDLAUSKAS, Aleksandras. Grožio ir gėrio sandora: [rankraštis].

ŠIDLAUSKAS, Aleksandras. Kultūros darbuotojo užrašai: [rankraštis].

ŠIDLAUSKAS, Aleksandras. Kultūros dienos. Skaitymai: [rankraštis].

ŠIDLAUSKAS, Aleksandras. Kultūros etiudai. Esė: [rankraštis].

ŠIDLAUSKAS, Aleksandras. Mintys, mintys, mintys: [rankraštis].

Šniūraitiečių kūryba: [rankraštis]. Informaciją surinko A. Zaturskienė. Šniūraičiai, 2011.