Į Pradžią Leidyba Knygos Biblioteka išleido dvi naujas knygas

Biblioteka išleido dvi naujas knygas

2020-11-10

Viešoji biblioteka, įgyvendindama savo projektą, išleido knygą „Radviliškio biblioteka nuotraukose“. Šį spalvotą 200 puslapių fotoalbumą 200 egzempliorių tiražu išspausdino UAB „Utenos Indra“. Tekstus į anglų kalbą išvertė Rima Tarbūnienė.

 Tokio leidinio idėją subrandino laikas ir permainos nueitame ilgame bibliotekos kelyje. „Kaskart aktualiau atrodė tai įamžinti, koncentruoti, kad ir patys nepamirštume, ir savo svečiui ar bet kuriam kultūros smalsuoliui, bičiuliui galėtume savo raidą, pokyčius priminti, pagaliau ateičiai palikti kaip bibliotekos praeities ir dabarties liudijimą“, – rašoma knygos leidėjų įžanginiame žodyje „Vaizdų kelionė“.

Knygos pradžioje – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės skyriaus vyriausiosios metodininkės Dalios Jaskonienės straipsnis, apžvelgiantis ir palankiai įvertinantis Radviliškio bibliotekos veiklą bei vietą šalies bibliotekų kontekste. Toliau skaitytojui atskirai pateikiami penki Radviliškio bibliotekos istorijos laikotarpiai, pradedant 1937 ir baigiant 2020 metais. Kiekviename jų – glaustas to etapo pokyčių, pasiekimų apibūdinimas ir tai iliustruojančios nuotraukos. Pagal leidėjų turėtas galimybes knyga atspindi ir Viešosios bibliotekos, ir jos filialų veiklą. Panaudotos jų archyvų nuotraukos.

Viešosios bibliotekos projektą „Fotoalbumo „Radviliškio biblioteka nuotraukose leidyba“ parengė Kraštotyros-leidybos skyrius. Projektas finansuotas Grožinės literatūros ir kitų Radviliškio rajono savivaldybei reikšmingų leidinių leidybos projektų dalinio finansavimo Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarka.

***

Kitas ką tik pasirodęs leidinys – „Mažosios architektūros objektai Šiaulėnų ir Šaukoto krašte (kryžiai, koplytėlės, koplytstulpiai)“. Šią irgi spalvotą 120 puslapių knygą tokiu pat tiražu išspausdino ta pati spaustuvė.

Leidinį sudarė, jam atspindimų objektų nuotraukas ir aprašymus pateikė Viešosios bibliotekos Šaukoto, Šiaulėnų ir Žeimių filialai, įgyvendindami savo projektą „Mažoji architektūra Šiaulėnų ir Šaukoto parapijose“. Projektas parengtas paminėti Tautodailės ir UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metus, kuriais 2020-uosius paskelbė Seimas. Kaip žinoma, tokiam paveldui priklauso ir kryždirbystė.

„Leidėjų žodyje“  nusakomi leidinio temos, atspindimų vietovių pasirinkimo motyvai, tikslai.

Knygoje spausdinamas ir istoriko Gintauto Pabilionio straipsnis „Kryždirbystė Lietuvoje ir Radviliškio krašte“, apibūdinantis šio paveldo reikšmę, išskirtinumą, ryškiausius jo objektų bruožus Radviliškio rajone.

Leidinys atskirai pristato sakralinius objektus Šiaulėnų ir Šaukoto parapijose. Tai – nuotraukos ir koncentruoti, iš įvairių šaltinių sukaupti duomenys, pasakojimai apie užfiksuotus objektus, jų atsiradimo istoriją, savitumą, šiandieninę būklę ir kita. Pasak leidėjų, to ir buvo siekiama: suregistruoti, užfiksuoti, įamžinti ir taip ateičiai išsaugoti minėtų vietovių išlikusius mažosios architektūros sakralinius objektus, kurių gausa ir įvairovė sąlyginai atspindi visą Radviliškio kraštą.

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Radviliškio rajono savivaldybė.

Viešosios bibliotekos informacija