MES Nr. 49

Mes49 Šis leidinys yra skirtas bibliotekininkams, todėl ir naujajame numeryje – jų aktualijos.

Pirmiausia spausdinamas sveikinimas visiems rajono bibliotekininkams šv. Kalėdų ir Naujųjų metų  progomis (D. Paulauskienė. „Telydės viltis, tikėjimas ir gerumas!“) „Darbų bus nemažai ir svarbių“ – tai Viešosios bibliotekos direktorės A. Januševičienės mintys bei linkėjimai rajono bibliotekų darbuotojams. Numeryje pasakojama apie neseniai vykusius Viešosios bibliotekos 75 metų jubiliejui skirtus renginius ir ta proga jos išleistą knygą „Radviliškio bibliotekos kelias 1937–2011“ („Viešosios bibliotekos jubiliejus“). Primenama Grinkiškio, Pakalniškių, Palonų, Šiaulėnų bibliotekų istorija („Praeitį prisiminus“). A. Miknienė primena kai kurių filialų darbuotojų išvykas po rajono bibliotekas pasidalyti darbo patirtimi („Pas koleges...“). A. Petrylienė praneša apie rėmėjų pagalbą Šiaulėnų bibliotekai („Šiaulėnų bibliotekai padeda rėmėjai“). Spausdinama rajono bibliotekininkų pateikta informacija apie kaimo bibliotekose suorganizuotus įvairius renginius („Bibliotekose antrąjį šiemetį pusmetį vyko...“). L. Bagučanskytė dalijasi bibliotekininkų išvykos į Naisius įspūdžiais („Maloniai nustebinę Nasiai“). Informuojama ir apie Viešosios bibliotekos ekskursiją į Vilnių, kurią jai jubiliejaus proga dovanojo Radviliškio rajono savivaldybė (Bibliotekininkams dovanota kelionė“). Spausdinamas Viešojoje bibliotekoje veikiančio literatų klubo „Jonvabalis“ narės D. Šalengienės proginis eilėraštis „Naujieji, kalbos patarimų žiupsnelis („Mūsų kalba“). Pateikiamas 2013 m. I pusmečio „Mūsų kalendorius“.

Laikraštėlio numeris iliustruotas, spalvotas. Jį galima įsigyti Viešojoje bibliotekoje. (MES49.pdf, 1 MB)