2019 metų renginiai

2019 M. SAUSIO MĖN.

 

Viešojoje bibliotekoje:

3 d. 15.00 val. Žaislotekoje – literatūrinė valandėlė „Skaitome ir iliustruojame Juozo Tumo-Vaižganto  kūrinį  „Laiškas eglutei““.

10 d. 17.00 val. Konferencijų salėje – Virginijaus Baukio ir Eriko Hinco kūrybinių darbų parodos „Grįžta radviliškiečiai..“ atidarymas

10 d. 15.00 val. Žaislotekoje – rašytojo Vygando Račkaičio knygų pristatymas.

17 d. 15.00 val. Žaislotekoje – greitasis garsinis skaitymasVaikų linkėjimai gamtai“.

22 d. 10.00 val. Radviliškio lopšelyje-darželyje „Eglutė“ – knygų apie žiemą skaitymas. Renginys iš tęstinio projekto „Skaitau, piešiu, žaidžiu, vaidinu pasaką“.

Filialuose:

1–31 d. Pavartyčių bibliotekoje – literatūrinė paroda „K. Donelaitis – tai lietuvininkų senovė“. 

2–31 d. Šniūraičių bibliotekoje – literatūrinė paroda „Apšvietos žmogus“, skirta Kristijono Donelaičio 305-osioms gimimo metinėms.

2–31 d. Šniūraičių bibliotekoje – literatūrinė paroda „Ir jie liovėsi ieškoję...“, skirta  Džeromo Selindžerio 100-osioms gimimo metinėms.

4 d. 13.00 val. Daugėlaičių bibliotekoje – užsiėmimas-karūnų gaminimas jaunimui „Trijų karalių karalystėje“.

8 d. 16.00 val. Baisogalos bibliotekoje – susitikimas su „Misija Sibiras 2018“.

8 d.–vasario 28 d. Beinoravos bibliotekoje – bibliotekos rankdarbių mėgėjų klubo „Idėjų skrynelė“ narių kūrybos darbų paroda.

11 d. Palonų bibliotekoje – prisijungimas prie akcijos, skirtos sausio 13-osios įvykių aukoms atminti.

11 d. 17.00 val. Vėriškių bibliotekoje – popietė „Nepamirškime Lietuvos didvyrių“, skirta Sausio 13-ajai.

11–18 d. Šiaulėnų bibliotekoje – literatūros paroda „Sausio 13-osios pasakojimas“, iš parodų ciklo „Istorijos datos pasakoja“.

11–21 d. Pociūnėlių bibliotekoje – literatūrinė paroda „Viltis gimusi sausio naktį“, skirta Sausio 13-ajai.

13 d. 8.00 val. Daugėlaičių bibliotekoje – pilietinė akcija „Žvakutės lange“, skirta Sausio 13-ajai.

18 d. 18.00 val. Vėriškių bibliotekoje – viktorina suaugusiems „Prisiminkime kelių eismo taisykles“.

21 d. 13.00 val. Pašušvio bibliotekoje – „Valanda kai esi“, skirta kino ir teatro aktorei Rūtai Staliliūnaitei.

21 d.–vasario 4 d. Žeimių bibliotekoje – literatūrinė paroda „Mažosios Lietuvos poetas“, skirta T. Tilvyčio 115-mečiui.

23 d. 10.00 val. Baisogalos gimnazijoje – metų knygų pristatymas vaikams „Baisiai gražūs eilėraščiai“.