2019 metų renginiai

2019 M. KOVO MĖN.

Viešojoje bibliotekoje:

1–28 d. Konferencijų salėje – Alinos Čapienės fotografijų paroda „Atvirlaiškiai Tau“.

1 d. 11.00 val. Konferencijų salėje – bibliotekininkų šventė „Aš – Jūsų bibliotekininkas“ (renginys uždaras).

7 d. 14.00 val.  Žaislotekoje – valandėlė „Kokias knygas vaikams parašė P. Cvirka?, skirta rašytojo Petro Cvirkos 110-mečiui.

12 d. 17.00 val. Konferencijų salėje – rašytojo Eugenijaus Ignatavičiaus kūrybos vakaras – dokumentinio filmo „Stirna“ ir naujos publicistikos knygos „Nepabūgę laisvės“ pristatymas.

13 d. 17.00 val. susitikimas su profesoriumi, suradusiu Vasario 16-osios aktą, Liudu Mažyliu.

19 d. 10.00 val. Radviliškio miesto lopšelyje-darželyje „Eglutė“ – bibliotekos lėlių teatras „Boružėlė“ rodys G. Lukšaitės sukurtą miniatiūrą „Šiukšlino peliukai uoliai“.

21 d. 14.00 val. Žaislotekoje – Prano Mašioto autobiografinės apysakos „Ir aš mažas buvau“ pristatymas.

28 d. 11.00 val. Konferencijų salėje – susitikimas su gydytoja Rasa Vaičiuliene. Susitikimas skirtas paaugliams.

28 d. 14.00 val.  Žaislotekoje – garsinis J. T.Vaižganto knygutės „Mikutis gamtininkas“ skaitymas.

28 d. 17.00 val. Konferencijų salėje – susitikimas su fotografijų parodos „Atvirlaiškiai Tau“ autore Alina Čapiene ir jos kūrybos pristatymas.

 

Filialuose:

1 d. 11.00 val. Kutiškių bibliotekoje –„Mes viska žinome, kai skaitome knygas“.

1 d. 15.00 val. Daugėlaičių bibliotekoje – užsiėmimas vaikams. Užgavėnių kaukių gamyba.

1–7 d. Šaukoto bibliotekoje – literatūros paroda „Dar kartą prisimenant Jį...“, skirta Juozo Paukštelio 120-mečiui.

1–12 d. Pociūnų bibliotekoje – literatūros paroda „Užgavėnių šventė - atsisveikinimas su žiema“. 

1–15 d. Daugėlaičių bibliotekoje – literatūrinė paroda „Buvome- Esame- Būsim“, skirta Kovo 11-ajai.

1–20 d. Daugėlaičių bibliotekoje – literatūrinė paroda „Skleidęs draustą lietuviškąjį žodį. Knygnešys - Juozas Čepulis“.

1–31 d. Pavartyčių bibliotekoje – literatūrinė paroda „Romualdas Granauskas – realistinės krypties rašytojas“, skirta R. Granausko 80-mečiui.

2–30 d. Pakalniškių bibliotekoje – literatūrinė paroda „Lietuviško žodžio kelias“.

4 d. 16.00 val. Vėriškių bibliotekoje – edukacija „Užgavėnių papročiai. Kaip pasigaminti Užgavėnių kaukę?“.

5 d. 15.00 val. Pociūnų kaimo bendruomenės namų kieme – popietė Užgavėnėms  „Šoksim trypsim žiemą išvarysim“.

6–8 d. Aukštelkų bibliotekoje – spaudinių paroda „Nešę lietuvišką žodį“, skirta Knygnešio dienai.

7 d. 13.00 val. Pociūnėlių bibliotekoje – garsinis skaitymas „Ieškojau laimės kitiems...“, skirtas J.Tumo-Vaižganto 150-mečiui.

7 d. 15.00 val. Vėriškių bibliotekoje – Susitikimas su rašytoja Nijole Koskiene ir knygos „Špilkos ir šlepetės“ pristatymas.

8 d. 13.00 val. Aukšelkų bibliotekoje – popietė „Tarptautinė Moters diena“.  

8–15 d. Šiaulėnų bibliotekoje – knygų paroda „Kovo 11-osios pasakojimas“, iš parodų ciklo „Istorijos datos pasakoja“.

8–16 d. Pociūnėlių bibliotekoje – literatūrinė paroda „Kovo 11-osios pėdomis“.

8–18 d. Šaukoto bibliotekoje – literatūros paroda „Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena“.

8–22 d. Žeimių bibliotekoje – knygų paroda „Jų didi drąsa apgynė Lietuvišką žodį“, skirta knygnešio dienai.

9 d. 11.00 val. Tyrulių bibliotekoje – popietė „Su knyga – per visą savo amžių“, skirta Knygnešių dienai paminėti.

9 d. 12.00 val. Pociūnų bibliotekoje – Kaziuko mugė „Pavasario šventė“.

9 d. 12.00 val. Skėmių bibliotekoje popietė „Mano tėvynė – laisva Lietuva“.

9 d. 13.00 val. Beinoravos bibliotekoje – tradicinė Kaziuko mugė.

12–19 d. Vainiūnų bibliotekoje – paroda ,,Knygnešiu tau lėmė būti, knygnešių dvasia šventa”, skirta knygnešio dienai.

12–balandžio 1 d. Pociūnų bibliotekoje – literatūros paroda „Lietuviškas žodžio kelias“, skirta knygnešių dienai.

13–balandžio 15 d. – Pociūnų bibliotekoje – literatūros paroda „Ant žemės delno“, skirta žemės dienai.

15 d. 11.00 val. Kutiškių bibliotekoje – garsinio skaitymo valandėlė „Smagu skaityti su draugais.

15 d. 12.00 val. Skėmių bibliotekoje popietė „Knygnešiu tau lėmė būti, knygnešių dvasia šventa”, skirta knygnešių dienai paminėti.

15 d. 12.00 val.  Baisogaloje – knygų mainų namelio atidarymas.

15–31 d. Šniūraičių bibliotekoje – dokumentų paroda „Jonas Žemaitis-Vytautas – partizanų vadas“, skirta Jono Žemaičio-Vytauto 110-mečiui.

20 d. 10.00 val. Vainiūnų bibliotekoje – rytmetys „Gamta juokauti nemėgsta, ji visada teisinga. Klysta ir apsirinka tik žmonės.” (J.V. Gėtė), skirtas pasaulinei Žemės dienai.

20 d. 11.00 val. Aukštelkų bibliotekoje – popietė vaikams „Visi esam Žemės vaikai“, skirta Pasaulinei Žemės dienai.

21 d. 10.00 val. Šeduvos bibliotekoje – popietė „Mūsų žemė didelis – vieškelis, o mes tik keliautojai“, skirta Žemės dienai. Renginio metu vyks miniatiūros „Šiukšlino peliukai uoliai“ pristatymas.

21 d. 13.00 val. Pašušvio kultūros namuose – popietė „Rašau tai, kas plaukia man iš širdies“ skirta Pasaulinei poezijos dienai.

21 d. 15.00 val. Šiaulėnų bibliotekoje – popietė „Aukime kartu su eilėraščiu“, skirta pasaulinei poezijos dienai.

22 d. 11.30 val. Tyrulių bibliotekoje – popietė „Ne tik cukriniai avinėliai“, skirta P. Cvirkos  110-mečiui.

22 d. 15.00 val. Kairėnų bibliotekoje – susitikimas su  poete Vida Vaicekavičiene ir jos poezijos knygos ,,Tylėk ir šok“ pristatymas.

25–31 d. Šniūraičių bibliotekoje – dokumentų paroda „Žemė maitintoja“, skirta Petro Cvirkos 110-mečiui.

26 d. 10.00 val. Grinkiškio bibliotekoje – renginys „Rytmetys su pasaka“.

26 d. 11.00 val. Palonų bibliotekoje – garsinis pasakų skaitymas „Nemuno šalies pasakorius“, skirta P. Cvirkos 110-mečiui.

28 d. 12.00 val. Daugėlaičių bibliotekoje – popietė-edukacinis užsiėmimas „Kai sužysta verbos...“.