Rugpjūčio 11 d. Sidabravo miestelio centre įvyko Žolinės šventė. Sidabravo kultūros darbuotojas Rimantas Ožalinskas pasirūpino įvairiomis dekoracijomis, kurios sukurtų šventinę atmosferą, šviesos muzika. Organizuoti šventę buvo pakviesta ir Beinoravos krašto gėlininkė Gražina Vaičaitienė, kuri pagal senas lietuvių tradicijas kūrė Žolinės puokštę.

Renginio vedėja, bibliotekininkė Jūratė Kurandienė, pasisveikinusi su visais, trumpai priminė, kas yra Žolinė, kada ji minima, kuo ypatinga ir kaip ją reikia švęsti.

Priminė, kad Žolinė turi ir kitokią prasmę, kuri siejama su krikščionybe, tapatinama su Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo diena. Pagal tradicijas Žolines paminėti būtina, kad visus metus lydėtų gausa ir turtai. Renginio metu J. Kurandienei talkino Nijolė Grigienė, kuri parinko ir skaitė šventei skirtus eilėraščius.

Sidabravo seniūnijos vyr. specialistė Irena Skurdelienė pasveikino visus su švente, po jos sveikinimo žodį tarė Sidabravo kaimo bendruomenės pirmininkė Vaiva Kaklauskienė. Ji priminė visiems, kad Žolinė Sidabrave švenčiama jau penktus metus. Šios šventės Sidabrave pradininkė – Jūratė Kurandienė. Pirmąjį kartą Žolinės Sidabrave paminėtos labai kukliai – buvo sukviestos aktyvios sidabravietės, nešinos darželio, lauko gėlėmis, ir visos drauge papuošė miestelio centrą. Po to skanavo arbatžolių arbatas, kalbėjo apie žolelių gydomąsias savybes. Kitais metais prie bibliotekininkės prisijungė ir Sidabravo kultūros darbuotojai. Taip iš mažo paminėjimo Sidabrave jau kelinti metai iš eilės vyksta Žolinės šventės su kviestiniais svečiais ir šokių bei dainų kolektyvais.

Šiemet šventėje šoko Pašušvio bendruomenės moterų linijinių šokių kolektyvas „LORdance“, vadovaujamas Loretos Pajaujienės. Šventės dalyvius linksmino Sidabravo kaimo kapela, jos vadovas Eugenijus Janeliūnas.

Kokia šventė, be žaidimų ir mįslių įminimo? Nugalėtojai buvo apdovanoti iš anksto paruoštomis Vandos Nakvosienės dovanėlėmis.

Po iškilmingos dalies visi rinkosi prie suneštinio vaišių stalo, vyko fotosesija prie Žolinės dekoracijų. Visi šventės dalyviai ir svečiai išsiskirstė išsinešdami geras emocijas!

 

Viešosios bibliotekos informacija

Vaivos Kaklauskienės ir Jūratės Kurandienės nuotraukos

01 – Renginio vedėjos: J. Kurandienė ir N.Grigienė.

02 – Sidabravo seniūnijos vyr .specialistės I. Skurdelienės sveikinimas.

03 – Sidabravo kaimo bendruomenės pirmininkė V. Kaklauskienė atriekia duoną.

04 – Pašušvio bendruomenės moterų linijinių šokių kolektyvo „LORdance“pasirodymas.

05 – Beinoravos krašto gėlininkės G.Vaičaitienės Žolinės puokštė.