(Ne)pamiršta meilė : romanas / Ellie Darkins. – Vilnius : Svajonių knygos, 2021. – 186, [1] p.. – (Svajonių romanai. Karamelė). – ISBN 978-609-03-0691-8. – UDK 821.111-31

Altorių šešėly : romanas / Vincas Mykolaitis-Putinas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 989, [1] p. : portr.. – (Lietuvių literatūros lobynas: XX amžius : LLL / visuomeninė

redaktorių taryba: Viktorija Daujotytė … [et al.]; Nr. 27). – ISBN 978-9986-39-723-6. – UDK 821.172-311.1

Atminties kelias, 1941–2021 / Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. – Vilnius : Margi raštai, 2022. – 64 p.. – ISBN 978-9986-09-523- 1. – UDK 343.3

Atokios stotys / redaktorius ir sudarytojas Vytautas Kaziela. – Utena : Kamonada, 2011-. – 2022. – Utena : Kamonada, 2022. – 324 p.. – UDK 821.172-1(082)(05)

Atsigerti šaltinio vandens : Radviliškio rajono literatų klubo „Jonvabalis“ kūrybos rinktinė. – Utena : Utenos Indra, 2021. – 111, [1] p. : portr.. – ISBN 978-609-455-564-0. – UDK 821.172(082)

Balio Buračo fotografijos: įspaudai močiučių divonuose ir abrūsuose : Akimirkos iš projekto / Sudarė

Vladislava Šiaudvytienė. – Radviliškis : Radviliškio r. sav. viešoji biblioteka, 2022. – 51, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-489-264-6. – UDK 908(474.5)

Bedugnė žiūri į tave / Birutė Žymantienė. – Šiauliai : Lucilijus, 2022. – 239, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – ISBN 978-9955-32-569-7. – UDK 314.151.3-054.74(474.5)(093.3)

Dainos [Natos] / Eglė Miliušytė-Brazdžiūnė, Sigitas Bendoraitis. – Kaišiadorys : Printėja, 2018. – 47,

[1] p.. – ISMN 979-0-706196-06-0

Dešimtmečių skersvėjuose / Jonas Linkevičius. – Vilnius : Versmė, 2022. – 222, [2] p. : įv. iliustr.. –

UDK 821.172-94

Džiūsna : romanas / Dešilas Hemetas. – Vilnius : Mažoji Rosma, 1996. – 218, [1] p.. – (Populiarusis

detektyvas). – ISBN 9986-799-10-4. – UDK 821.111(73)-31

Gydytojai miršta kitaip : apsakymai / Vilius Kočiubaitis. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2021]. – 302, [1] p.. – ISBN 978-609-480-234-8. – UDK 821.172-32

Intuicija : romanas / Laurent Gounelle. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 379, [2] p.. – ISBN 978-609- 01-4990-4. – UDK 821.133.1-311.1

Iš Žiniuonės skrynios / [sudarytoja ir redaktorė Danguolė Trimonienė]. – Utena : Utenos spaustuvė,

2020. – 77, [1] p. : iliustr.. – UDK 741.7(474.5)(064)

Kaip kontroliuoti cholesterolio kiekį : valgykite sveikai : 100 naujų lengvai paruošiamų ir skanių patiekalų receptų / Friedrich Bohlmann. – Vilnius : Presvika, [2010]. – 128, [1] p., įsk. virš. : iliustr..

– ISBN 978-9955-22-382-5. – UDK 616.153.922-084

Karalienė / Matthew Dennison. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 525, [3] p., [12] iliustr. lap. : portr.. – ISBN 978-609-01-5271-3. – UDK 94(410)"1952/2022"(092)

Kolumbas : romanas / Rafaelis Sabatinis. – Kaunas : Dajalita, 2000. – 383, [1] p., [4] iliustr. lap.. – (Likimai). – ISBN 9986-951-10-0. – UDK 821.111-312.6

Lietuvių kalba dialoguose = Литовська мова в дiaлогах : mokymo priemonė / sudarytojai Sergejus Temčinas, Oksana Nika. – 2-asis leid.. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2022. – 77, [1] p. :

iliustr.. – ISBN 978-609-411-314-7. – UDK 811.172`374.8-022.215=161.2

Lietuvos bažnyčios : iliustruotas žinynas / [sudarytoja Laima Šinkūnaitė]. – Kaunas : VšĮ "Terra Publica", 2009. – 304 p. : iliustr.. – ISBN 978-9955-652-48-9. – UDK 726.5(474.5)(084)

Mano gyvenimas : [atsiminimai] / Rimgaudas Virgilijus Kazakevičius. – Vilnius : Petro ofsetas, 2015. – 358, [2] p. : iliustr., portr.. – ISBN 978-609-420-416-6

Mano metai su Eleonora : memuarai / Noelle Hancock. – Vilnius : Vaga, 2019. – 413, [3] p.. – ISBN 978-5-415-02551-0. – UDK 821.111(73)-94

Mažasis ukrainiečių-lietuvių kalbų žodynas = Малий українсько-литовський словник / redagavo

Zinaida Pacholok ir Aurelija Gritėnienė. – Vilnius, Kyjivas, Luckas [i.e. Vilnius] : Lietuvių kalbos institutas, 2022. – 575, [1] p.. – ISBN 978-609-411-315-4. – UDK 811.161.2`374.8-022.215=172

Minčių namai : (žodžiai apie knygą) / sudarė Jonas Nekrašius. – [Šiauliai] : Saulės delta, [2003]. – 95 p. : iliustr.. – ISBN 9986-899-28-1

Mirusiųjų galerija : [detektyvinis romanas] / Chris Carter. – Kaunas : Jotema, 2022. – 413, [2] p.. – ISBN 978-609-490-150-8. – UDK 821.111(73)-312.4

Mylima moteris : romanas / Andreï Makine. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2021].

– 277, [1] p.. – ISBN 978-609-480-244-7. – UDK 821.133.1-31

Monstras : romanas / Petras Šatkus. – Vilnius : Rosma, 2000. – 533, [2] p.. – ISBN 9986-00-289-3. –

UDK 821.172-312.4

Nuo galvos iki kojų : kelionė po žmogaus kūną / Gavin Francis. – Vilnius : Vaga, 2019. – 303, [1] p.

: iliustr. (Mokslas iš arti). – ISBN 978-5-415-02557-2

Partizanai apie pasaulį, politiką ir save : 1944-1956 m. partizanų spaudos publikacijos / Sud. Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998. –

712 p.. – ISBN 9886-757-19-3. – UDK 947.45.083

Pasaulyje kaip namie : pamąstymai apie namus keliaujant po pasaulį : žygis per 4 žemynus su 3 vaikais, 1 vyru ir 5 kuprinėmis / Tsh Oxenreider. – Vilnius : Vaga, 2017. – 335, [1] p.. – ISBN 978-5-

415-02488-9. – UDK 910.4(100)(093.3)

Pinigai Lietuvoje, 1915–1944 / Vladas Terleckas. – 2-asis papild. ir patais. leid.. – Vilnius : Lietuvos bankas, 2022. – 351, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – ISBN 978-609-8204-48-3. – UDK

336.74(474.5)(091)

Pinigų psichologija : amžinos pamokos apie turtą, godumą ir laimę / Morgan Housel. – [Vilnius] : Kita perspektyva, [2021]. – 263, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-95168-3-7. – UDK 336.74:159.98

Pirtis / Gita Balode, Ziedonis Kārkliņš. – [Vilnius] : Mūsų knyga, [2005]. – 167, [1] p. : iliustr.. –

ISBN 9955-14-057-7

Redaktoriaus testamentas : dviejų epochų užkulisiai / Gedvydas Vainauskas. – 2-asis papild. leid.. – [Vilnius] : [Lrytas], 2022. – 590, [1] p.. – ISBN 978-609-96224-1-5. – UDK 821.172-94

Reminescencija : mylimieji sugrįžta… : mintys, vizijos, nuojautos apie draugystę, meilę, gyvenimą [ir iškilų žmogų – mokytoją, knygų leidėją, Karalienės Mortos idėjų įprasmintoją Jadvygą Karinauskytę-Kauneckienę] / [sudarytojas Hubertas Smilgys]. – [Kn. „Mylimieji sugrįžta…“ papild. laida]. – Šiauliai : Saulės delta, 2022. – 135, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – ISBN 978-609-8123-44-9.

– UDK 37.011.3-051(474.5)(092)

Sala : romanas / Heather Graham. – Vilnius : Svajonių knygos, 2011. – 377, [1] p.. – (Romantikės

kolekcija : RK) (Katė). – ISBN 978-609-406-208-7. – UDK 821.111(73)-312.4

Slaptieji KGB bendrininkai : agentų veikla šeštajame-devintajame dešimtmečiais / Kristina Burinskaitė. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2022. – 279, [1] p. : diagr., faks., portr.. – ISBN 978-609-8298-21-5. – UDK 351.746(474.5)(091)(093.2)

Tik kartą gyvenime : romanas / Danielė Styl. – Vilnius : Rosma, 1998. – 323 p.. – ISBN 9986-00-

225-7. – UDK 821.111(73)-31

Varpų menas Šiauliuose (XV a.–XXI a. pradžia) / Jonas Nekrašius. – [Vilnius] : [Litera]Šiauliai : Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija, 2021. – 52, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-482-076-2. – UDK

673.5(474.5)(091)(084)

Viki-Viktoras : [apybraiža apie architektą, skulptorių, pramoninio dizaino pradininką Lietuvoje Viktorą Kunicką] / Birutė Žymantienė. – Šiauliai : Lucilijus, 2008. – 205, [1] p. : iliustr.. – ISBN

978-9955-32-033-3. – UDK 821.172-94

Virš mano galvos – žvaigždė šiaurinė… : mokytojo, poeto, dailininko, fotografo, politinio kalinio ir

tremtinio Juozo Mečinsko atminimui / Algerdas Mečinskas. – Kaunas : Naujasis lankas, 2021. – 191, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – ISBN 978-609-474-272-9. – UDK 314.151.3-054.74(474.5)(092)

Новий Заповіт : Книга Псалмів / [пер. Рафаїл Турконяк]. – Перше видання. – Київ : Українске Біблійне Товариство, 2022. – 309 p.. – ISBN 978-80-7545-120-0. – UDK 27