Geležinkeliečių sostinės haiku / [Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka]– Radviliškis, 2022 (Radviliškis). – [32] p. : iliustr.

Knygelė „Geležinkeliečių sostinės haiku“ buvo išleista,  įgyvendinant Radviliškio viešosios bibliotekos projektą, skirtą  455-ajam Radviliškio miesto jubiliejui.Šio projekto tikslas buvo organizuoti kūrybines haiku dirbtuves ir haiku konkursą.  Į knygelę  sudėti visi konkursui atsiųsti darbai. Juose atsispindi miestas, geležinkelis ir atskiri jo objektai. Haiku sukūrė Radviliškio gyventojai.