Parengė Rūta Kazlauskaitė ; [elektroninę laikmeną sudarė, įvadą ir tekstų komentarus parašė Rūta Kazlauskaitė] ; [recenzavo Asta Kazlauskienė, Regina Rinkauskienė]. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2021 (Vilnius : BALTO print). – 210, [1] p. : iliustr., žml.

Rinkiniu „Grinkiškio apylinkių tekstai“, susidedančiu iš knygos ir elektroninės laikmenos, pristatoma vakarų aukštaičių šiauliškių pietinės dalies Grinkiškio apylinkių kalba. Tai pirmasis „Tarmių tekstyno“ serijos leidinys, supažindinantis su vakarų aukštaičių šiauliškių patarme. Įvado skyriuje nurodyti pagrindiniai Grinkiškio krašto istorijos ir kultūros faktai, apibrėžtas tradicinės Grinkiškio šnektos plotas, įvardyti šaltiniai, kuriuose minimos šnektos ypatybės, išryškintos ir paaiškintos bendrosios tarminės ypatybės, nusakyta šnektos sociokultūrinė padėtis ir apibūdinta kaita. Rinkinyje pateikiami 59 iš vietinių gyventojų užrašyti pasakojimai.