Lietuvos kariuomenės karininkai – sovietinės ir nacistinės okupacijų aukos / Vytautas Zabielskas. – Vilnius : [V. Zabielskas], 2021 (Vilnius : Spauda). – 503, [1] p. : iliustr., portr.

Vytauto Zabielsko knygos puslapiuose užfiksuoti tikslūs duomenys apie nužudytus, sušaudytus ir lageriuose kalėjusius Lietuvos kariuomenės karininkus, jų laipsnius, tarnybą ir dalyvavimą pasipriešinimo kovose. „Šis leidinys– kaltinimas okupantams-budeliams“, – sako žinyno autorius V. Zabielskas. „Be to, tai Lietuvos kariuomenės karininkų kančių ir žūties liudijimas, kad kalėjimuose, lageriuose, pasipriešinimo okupantams kovose žudyti, šaudyti, žuvę niekada nebūtų užmiršti.“