Knygos muziejus Radviliškio rajono savivaldybės Viešojoje bibliotekoje įkurtas 2006 metais. Pagrindinės jo kryptys: kaupti, saugoti senus, retus leidinius, pažintinę medžiagą kraštotyrininkams, bibliofilams, istorikams ir visiems, besidomintiems Lietuvos knygos istorijos raida.

Šiuo metu muziejaus fondą sudaro apie 1400 senų, vertingų knygų, periodinių leidinių išleistų XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Fondas nėra didelis, tačiau jis yra svarbus kultūrinis turtas, tarnaujantis savo krašto gyventojams. Lankytojai gali susipažinti ir su seniausiais bibliotekoje saugomais leidiniais. Tarp muziejuje esančių seniausių knygų – M. Volončausko Knyga giesmių arba Kanticskos (1863 m.), J. W. Goethe Wilhelm meister (1893 m.), Trumpa visotina istorija (d. 1, 2, 1903 m.), Mažvydasseniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams (1922 m.) ir kita.

Knygos muziejuje nuolat rengiamos kraštotyrinio, literatūrinio, istorinio, religinio, geografinio pobūdžio ekspozicijos.

Knygos muziejui senų vertingų leidinių dovanojo:

Jonas Stukonis

Aleksandras Šidlauskas

Petras Jankauskas

Loreta Skačkauskaitė

Jūra Baronienė

Arūnas Mažulis

Kostas Sprindys

Juozas Butavičius

Eligija Zoltnerienė

Alfredas Čerba

Vida Ušinskienė

Stasė Janušonienė

Irena Eleonora Kazlauskienė

Stasys Jusionis

Romualdas Kazlauskas

Remigijus Katilius

Veronika Saukaitė-Sirūnienė

Irena Plaušinaitytė

Eugenijus Kantauskas

Vladas Žukas

V. Mikaliūnas

Antanas Gurevičius

Viktoras Lazauskas

Rima Tollgaard

Pranciška Kazlauskaitė

Arija ir Jonas Česnulevičiai

Elena Šveistienė

Birutė Panumienė ir kiti

 Ačiū Jums, mielieji, bibliotekos bičiuliai!

Nuo 2019 m. sausio mėn. Knygos muziejus pervadintas į Senųjų leidinių fondą.