Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos leidiniai
1997–2020 m.

1997 m.
Mes. Lietuvos bibliotekininkų draugijos Radviliškio skyriaus laikraštis. Leidžiamas nuo 1997 m. iki šiol, kas pusmetį, 8 p., iliustr., spalv.

1999 m.
Takai prie šaltinio. Poezija. Radviliškio krašto almanachas. Sudarė Aldona Januševičienė. 240 p., iliustr., ISBN 9986-899-14-1.

2000 m.
Japkevičienė, Rita. Tamsos užkalbėjimas. 57 p.
Lukšaitė, Genovaitė. Nuo nakties lig nakties. 69 p.
Mintys apie knygas. Parengė Nijolė Pakštienė. 24 p.

2001 m.
Januševičienė, Aldona. Savanorių žygdarbis. 56 p., iliustr., ISBN 9955-410-17-5.

2002 m.
Kūrienė, Laima. Būties akimirkos. 150 p., iliustr., ISBN 9955-410-23-X.
Žydėjimo muzika. Radviliškio rajono jaunųjų literatų kūrybos almanachas. Parengė Radviliškio viešoji biblioteka. 158 p., iliustr., ISBN 9955-410-24-8.

2003 m.
Mišeikytė-Čiganienė, Elena. Prie ištakų. 216 p., ISBN 9955-410-25-6.

2004 m.
Radviliškio kraštas. Kultūros ir istorijos žurnalas. Leidžiamas iki šiol, kas pusmetį, iki 106 p., dalinai spalv., iliustr., ISNN 1822-0517.
Šiaulėnai. Sudarė Aleksandras Šidlauskas. 624 p., iliustr., ISBN 9955-568-13-5.

2005 m.
Čiganienė-Kiškienė, Elena. Krante. 205 p., iliustr., ISBN 9955-410-39-6.

2006 m.
Diržinauskaitė, Kristina. Gyvybės kupini koridoriai. 110 p., ISBN 9955-410-52-3.
Januševičienė, Aldona. Savanorių žygdarbis. Antras papildytas leidimas. 48 p., ISBN 9955-410-17-
5.
Tetirvins subilda. Emilijos Brajinskienės gyvenimas ir veikla. Sudarė Vilma Merkytė. 335 p.,
iliustr., ISBN 9955-522-84-4.
Žukas, Vladas. Tarp knygų prabėgę metai. 180 p., iliustr., ISBN 9955-651-04-0.

2007 m.
Bartkus, Viktoras. Ištikimi Žemei ir Žmogui. 114 p., iliustr., ISBN 978-9955-9951-2-8.
Franka, Marija. Ištaisyta klaida. I d. 288 p., ISBN 9955-9639-6-7; 9955-9639-5-0.
Franka, Marija. Ištaisyta klaida. II d. 296 p., ISBN 9955-9639-6-7; 9955-9639-5-0.
Knygnešystės fenomenas. Parengė Gražina Dunauskienė. 68 p., iliustr., ISBN 978-9955-9951-0-4.
Kunigo Antano Valantino keliais. Sudarė Vilma Merkytė. 48 p., iliustr., ISBN 978-9955-9951-1-1.
Paškūnaitė, Birutė. Senoliai porino… 84 p., iliustr., ISBN 978-9955-9951-3-5.
Stančikas, Antanas. Dovana Tau. 72 p., ISBN 978-9955-411-48-2.
Stančikas, Antanas. Kaltė, kurios gal ir nebuvo. 204 p., ISBN 9955-9639-2-1.

2008 m.
Butkevičius, Stasys. Apmąstymai apie etiką ir gyvenimą. 448 p., iliustr., ISBN 978-9955-9951-6-6.
Franka, Marija. Ašmenų paliesti. 329 p., ISBN 978-9955-9951-5-9.
Pasakų terapija. Sudarė Vytautas Mikalauskis. 52 p., ISBN 978-9955-9951-3-5.
Skleidę draustą lietuviškąjį žodį. Juozas Čepulis, Vincentas Lingvevičius, Antanas Povylius.
Parengė Gražina Dunauskienė. 124 p., iliustr., ISBN 978-9955-9951-7-3.

2009 m.
Kaimas prie užtvankos. Vaitiekūnai. Sudarė Lina Lydikaitienė. 88 p., iliustr., ISBN 978-9955-9951-
9-7.
Radviliškio krašto knygnešiai ir jų pagalbininkai. Bibliografinis žinynas. Parengė Gražina
Dunauskienė. 128 p., iliustr., ISBN 978-609-8034-00-4.
Šveistienė, Elena. Sąjūdžio dienas prisiminus... Baisogalos iniciatyvinės grupės veiklos apžvalga.
100 p., iliustr., ISBN 978-9955-9951-8-0.

2010 m.
Čiganienė, Elena, Japkevičienė, Rita. Dvi jūros. 160 p., iliustr., ISBN 978-609-8034-02-8.
Eklektiška biblioterapija. Sudarė Vytautas Mikalauskis. 144 p., ISBN 978-609-8034-01-1.
Jonvabalio kelias. Radviliškio rajono literatų klubo leidinys. Parengė Radviliškio viešoji biblioteka,
8 p. iliustr.
Mikelis, Antanas. Papempiai2. 296 p., ISBN 978-609-8034-03-5.
Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Parengė Radviliškio viešoji biblioteka. Lietuvių,
rusų ir anglų k. 2010, 8 p., spalv. iliustr.

2011 m.
Česnulevičius, Jonas. Šuoliuojantis arklys. 240 p., ISBN 978-609-8034-04-2.
Danylienė, Rima. Čia supos mano dienos... 64 p., iliustr., ISBN 978-609-8034-07-3.
Grinkiškio kraštas. Sudarė Aleksandras Šidlauskas. 820 p., iliustr., ISBN 978-609-8034-09-7.
Laiko žingsniai. Sudarė Ramutė Savadskienė. 56 p., ISBN 978-9955-589-23-5.
Mikalauskis, Vytautas. Septynios siaubo naktys. 44 p., iliustr., ISBN 978-609-8034-06-6.
Radviliškio bibliotekos kelias. 1937-2011. Sudarė Daiva Paulauskienė. 223 p., iliustr., ISBN 978-
609-8034-10-3.
Šidlauskas, Aleksandras. Balys Buračas. Lietuvos kaimo keliais. 175 p., iliustr., ISBN 978-609-
8034-05-9.

2012 m.
Martinaitis, Jonas. Auksinė vaikystė. 679 p., iliustr., ISBN 978-9955-732-85-3.
Senulytė-Skipskienė, Birutė. Žvilgsnis nuo Bažnyčkalnio. Velžių kaimas. 192 p., iliustr., ISBN 978-
609-8034-11-0.

2013 m.
Česnulevičius, Jonas. Auksinio dinaro istorijos. 208 p., ISBN 978-609-8034-13-4.
Kaimas tarp miškų. Čelkiai. Sudarė Nijolė Kunkulevičienė, Rimantas Petrikas. 228 p., iliustr.,
ISBN 978-609-8034-14-1.
Kazlauskaitė, Pranciška. Tik tu pareik... Sudarė Gražina Dunauskienė ir Daiva Paulauskienė. 84 p,
iliustr., ISBN 978-609-8034-15-8.
Paversmiuos... Sudarė Aldona Januševičienė. 272 p., iliustr., ISBN 978-609-8034-12-7.

2014 m.
Česnulevičius, Jonas. Fortune. 184 p., ISBN 978-609-8034-16-5.
Gaspadroius. Sudarė Laima Didžbalienė. 264 p, iliustr., ISBN 978-609-8034-17-2.
„Radviliškio krašto“ 2004–2014 metų publikacijų bibliografinė rodyklė. Sudarė Gražina
Dunauskienė. 24 p.
Radviliškio kraštas – dailėje ir eilėse. Spalv., iliustr.

2015 m.
Lukoševičius, Pranas. Ant Šušvės krantų. 200 p., ISBN 978-609-8034-18-9.
Gerumo šviesa. Sudarė Gražina Dunauskienė. 272 p., iliustr., ISBN 978-609-8034-21-9.
Karvelienė, Teresa Rita. Atsakomybė. 127 p., iliustr., ISBN 978-609-8034-22-6.
Pusė amžiaus su baltąja lazdele. Sudarė Janina Aižinienė. 211 p., iliustr., ISBN 978-609-8034-23-
3.
Radviliškio kraštas – dailėje ir eilėse. Spalv., iliustr.
Vasarė, Izabelė. Būti savimi. 128 p., iliustr., ISBN 978-609-8034-19-6.
Kilbauskienė, Stasė. Meilė niekada nesibaigia. 95 p., iliustr., ISBN 978-609-8034-24-0.
Šedvos mestely aušrela auša. Šeduvos krašto dainos. Su komp. disku. 274 p., iliustr., ISBN 978-
609-26-4.
Japkevičienė, Rita. Vaikeliui iš mano širdelės. 74 p., spalv. iliustr., ISBN 978-609-8034-25-7.
Šaukoto krašto almanachas„Kūrybos atspindžiai“. 124 p., iliustr., ISBN 978-609-8034-27-1.

2017 m.
Kilbauskienė, Stasė. Takas praeitin. 178 p., ISBN 978-609-8034-28-8.
Valantinas, Petras. Ilgesys parves namo. 70 p., ISBN 978-609-8034-30-1.
Pavasariai su sparnuotąja poezijos paukšte. Sudarė Radviliškio viešoji biblioteka. 8 p. spalv., iliustr.

2018 m.
Kviečia Radviliškio kraštas. Parengė Radviliškio r. savivaldybės Paveldosaugos ir turizmo skyrius,
Viešoji biblioteka ir Turizmo informacijos centras. 50 p., spalv., iliustr.
New spaper. 5 nr. laikraščio, skirto pirmą kartą Radviliškyje vykusiam Europos žmonių festivaliui,
po 4 psl., spalv., iliustr. Parengė Viešoji biblioteka.
Iškalbingi praeities ženklai. Kultūros paveldo objektai Radviliškio rajone. Sudarė Radviliškio
rajono savivaldybės Paveldosaugos ir turizmo skyrius. I laida, spalv., iliustr. 205 p., ISBN 978-609-
455-454-4.

2019 m.
Iškalbingi praeities ženklai. Kultūros paveldo objektai Radviliškio rajone. Sudarė Radviliškio
rajono savivaldybės Paveldosaugos ir turizmo skyrius. II laida, spalv., iliustr. 214 p., ISBN 978-
609-455-454-4.
Prie rymančio rūpintojėlio. Kultūros ir istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“ vienkartinis priedas.
98 p., spalv., iliustr.
Paslaptingi senovės bylojimai. Radviliškio krašto legendos ir padavimai. Sudarė Radviliškio
viešosios bibliotekos Informacijos-kraštotyros skyrius. 128 p., iliustr., ISBN 978-609-8034-

2020 m.
Radviliškio biblioteka nuotraukose. Parengė Radviliškio viešosios bibliotekos Kraštotyros-leidybos
skyrius. 200 p., spalv., iliustr. ISBN 978-609-8034-34-9.
Mažosios architektūros objektai Šiaulėnų ir Šaukoto krašte. Sudarė Radviliškio viešosios bibliotekos
Šaukoto, Šiaulėnų ir Žeimių filialai. 120 p., spalv., iliustr. ISBN 978-609-8034-35-6.
Prie rymančio rūpintojėlio. Kultūros ir istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“ vienkartinis priedas.
32 p., spalv., iliustr.

---
Taip pat išleisti Viešosios bibliotekos filialų jubiliejams skirti lankstinukai, Viešojoje bibliotekoje
surengtų išskirtinių parodų katalogai, bibliotekos renginius, kitą veiklą pristatanti medžiaga, padėta
kitiems leidėjams išleisti rajono turizmo, kitas temas atspindinčius mažesnės apimties leidinius.