Naujas žurnalo numeris – visas spalvotas

Pasirodė Viešosios bibliotekos leidžiamo kultūros ir istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“ naujas, 33-iasis, numeris. Jį 300 egz. tiražu jau visą spalvotą išspausdino UAB „Utenos Indra“. Žurnalo leidybą parėmė Radviliškio rajono savivaldybė.

Numerio įžanginiu žodžiu „Kraštietis – talpus žodis“ net iš Hamburgo (Vokietija) į skaitytojus kreipiasi šį leidinį neseniai sau atradęs ten gyvenantis žurnalistas, istorijos tyrinėtojas E. Dvoreckis. Jis palankiai vertina šio leidinio publikacijas ir jautriai kalba apie žmogaus, kur jis bebūtų, ryšį su gimtine. „Radviliškio krašte buvę dvarai: praeitis ir šiandiena (2)“ – tai G. Pabilionio straipsnių ciklo tęsinys – antroji dalis. Joje nagrinėjamas Radviliškio krašto dvarų atsiradimas, abėcėlės tvarka pateikiamos atskirų dvarų glaustos apžvalgos. R. Smailienės publikacija „Rizikuodami savimi, gelbėjo kitus“ pasakoja apie šio krašto Šniukonių kaimo gyventojus L. ir S. Paluckus, šeduvį kunigą M. Karosą, gelbėjusius žydus ir už tai pelniusius Pasaulio Tautų Teisuolių vardus. A. Pucevičiūtė-Gudaitienė straipsniu „Partizanų rinktinės įkūrėjas ir vadas“ primena žuvusio savo tėvo, partizanų Žaliosios rinktinės vado I. Pucevičiaus gyvenimą, veiklą ir nuopelnus. „Okeaninio buriavimo pradininkas iš Šeduvos“ – žurnalo redakcijos įvadinis tekstas apie šeduvį B. Rožinską, kuris pirmas iš lietuvių jachta perplaukė Atlantą. Šalia – temos plėtojimas: pateikiami redakcijos JAV susiieškotos šio kraštiečio dukters N. Rožinskaitės-Zelwinder specialiai šiam žurnalui parašyti prisiminimai apie tėvą ir jo žygdarbį („Per Atlantą, lietuviai, per didelį prūdą!“). Dr. I Stuogė pasakoja apie Radviliškio krašto Garbės pilietę, pirmąją Lietuvos moterį akademikę, habil. dr., prof. V. Vasiliauskienę („Pirmoji Lietuvos akademikė“). „Muziejininkystei atiduoti baisogalio dešimtmečiai“ – G. Dunauskienės parengtas interviu su įžymiu Lietuvos dailėtyrininku, muziejininku R. Budriu. Radviliškietė meno kūrėja G. Stugienė pateikė pasakojimą apie save ir kūrybą, taip pat įvairių savo darbų („Noriu kurti grožį visiems“). A. Skaisgiris skaitytojams pristatė dar vieną menininką – praeityje garsų fotografą K. Daugėlą, kilusį iš Radviliškio, priminė jo asmenybę, gyvenimą išeivijoje, konkrečius fotodarbus („Fotografijomis pasakojęs gyvenimą“). R. Venckūnaitė ir P. Juknevičius straipsnyje „Davongalis“ ėmėsi nagrinėti šio senojo kaimo, esančio Radviliškio krašte, istoriją; numeryje spausdinama pirmoji publikacijos dalis. Šeduvė šviesuolė E. Brajinskienė savosios tarmės kalba parašė apie Prastavonių kaimo praeitį, ten gyvenusius stipruolius, taip pat pateikė užrašytų duonos kepimo tradicijų ir su tuo susijusių patarlių („Apie milžinų kaimą Prastavonis“, „Duon, duonela kasdenine...“). Literatūros skyrelyje prisistato rajono literatė S. Kilbauskienė; kartu spausdinama žiupsnis jos prozos ir eilėraščių. Numeryje – atsisveikinimas su Vilniuje neseniai mirusia kraštiete, žurnaliste V. Povilaityte-Kazlauskiene. Taip pat yra R. Vaitkevičienės rašinys „Sena nuotrauka pasakoja...“ , liudijantis, kiek įdomaus gali iš praeities papasakoti nuo laiko pageltusi nuotrauka – šiuo atveju apie V. Normantą, autorės senelį, įvairiapusį baisogalį meistrą.

Numeryje skaitytojo laukia „Radviliškio rajono kultūros kronika (2020 m. II pusmetis)“, „Radviliškio krašto iškilių sukakčių kalendorius 2021 m.“, gausios iliustracijos, tarp kurių – viršeliuose spausdinami savo 30-metį mininčio Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio vaizdai bei kraštiečio dailininko A.S. Každailio darbas „Pro vagono langą“.

Viešosios bibliotekos informacija