2007 metais, švenčiant Radviliškio bibliotekos įkūrimo 70-ąsias metines, Viešoji biblioteka paskelbė savo naują nominaciją „RADVILIŠKIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS ŠVIESUOLIS“. Šis garbingas vardas už visokeriopą pagalbą mūsų bibliotekai, jos skaitytojams, lankytojams, visiems Radviliškio krašto žmonėms pirmiesiems suteiktas šiems garbiems kraštiečiams:

ELONAI VAIŠNIENEI, Jeilo (JAV) universiteto mokslų daktarei, Radviliškio viešosios bibliotekos Žaislotekos įkūrėjai,

ROMUALDUI BUDRIUI, Dailės muziejaus direktoriui, Vilniaus radviliškėnui,

JONUI LINKEVIČIUI, humanitarinių mokslų daktarui, rašytojui, Vilniaus radviliškėnui,

ALEKSANDRUI ŠIDLAUSKUI, poetui, Vilniaus radviliškėnui.

2012 metais, švenčiant Radviliškio bibliotekos įkūrimo 75-ąsias metines, tituluoti ir pagerbti šie bibliotekos rėmėjai:

VYTAUTAS MIKALAUSKIS, VŠĮ Radviliškio rajono PSPC Psichikos sveikatos centro socialinis  darbuotojas,

ANTANAS JASUDAVIČIUS,  Radviliškio labdaros ir paramos fondo „Gyvenimo šviesa“ vadovas.