Radviliškio viešoji biblioteka leidyba ryškiau užsiima nuo 1998 m., kai savo jėgomis išleido Radviliškio krašto poezijos almanachą „Takai prie šaltinio“. Dabar tai – viena iš prioritetinių bibliotekos veiklos krypčių.

Iki šiol parengta, sudaryta, išleista per 70 įvairių leidinių: literatų kūrybos, kitų rajono gyventojų, kraštiečių autorinių, jų ir pačių bibliotekos darbuotojų sudarytų, parengtų knygų, lankstinukų, katalogų. Tarp jų – monografijos „Šiaulėnai“, „Grinkiškio kraštas“, trijų knygų apie krašto knygnešius ciklas „Šviesos keliu“,  knyga-albumas „Gerumo šviesa“, kita. Be to, biblioteka nuo 2004 m. kas pusmetį leidžia kultūros ir istorijos žurnalą „Radviliškio kraštas“, nuo 1997 m. – Bibliotekininkų draugijos Radviliškio skyriaus laikraštį „Mes“ (taip pat dukart per metus), padeda Savivaldybės ir kitų leidėjų veikloje, savo patirtimi dalijasi su šalies kolegomis, yra dalyvavusi Šiaulių regiono bibliotekų išleistų knygų apžiūrose-konkursuose.

Radviliškio viešosios bibliotekos leidinių sąrašas

Knygos

Laikraščiai

Žurnalai