Radviliškiečių indėlis projekte „Prisijungusi Lietuva“

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir jos filialai, kaip ir visos Lietuvos bibliotekos, įgyvendina projektą „Prisijungusi Lietuva“ – sėkmingai moko rajono gyventojus naudotis informacinėmis technologijomis, internetu bei jo teikiamomis galimybėmis. 2020 m. rajone apmokytos 64 pradedančiųjų, 154 pažengusiųjų grupės. Užklupus pandemijai, buvome priversti keisti gyventojų mokymų specifiką – pradėta mokyti nuotoliniu būdų. Tai tapo dideliu iššūkiu ir patiems besimokantiesiems, ir mokymą organizuojantiems bibliotekininkams.

Sėkmingam nuotoliniam mokymui trukdo savotiška problema. Į mokymus registruojasi tie gyventojai, kuriems tikrai trūksta kompiuterinio raštingumo žinių, bet mokytis nuotoliniu būdu jie neišdrįsta arba tiesiog baiminasi: o jei nepavyks?  Nors tas nerimas dėl naujovės žmogiškai suprantamas, visgi  ne jis šiuo atveju turėtų lemti apsisprendimą. Tai įtikinamai įrodo patirtis, kurią, organizuodama nuotolinį mokymą, sukaupė  Viešosios bibliotekos Tyrulių filialo bibliotekininkė Saulė Remeikienė. Pernai ji  nuotoliniu būdu apmokė beveik 700 gyventojų. Į šios bibliotekos organizuojamus mokymus noriai jungiasi, sėkmingai mokosi ir kitų rajono bibliotekų lankytojai, skaitytojai, net kitų rajonų gyventojai. S. Remeikienė gerąja patirtimi mielai dalijasi su  savo kolegėmis. Nuotolinius mokymus veda ir Viešosios bibliotekos Palonų, Baisogalos, Šeduvos miesto, Šaukoto filialų bibliotekos.

Gyventojų mokymas – dabar viena svarbiausių bibliotekos veiklų, itin aktualus ir veiksmingas būdas padėti jiems nūdienėje pažangių technologijų realybėje. To supratimas, sutelktos ir nuoširdžios pastangos padeda mūsų rajono bibliotekininkų bendruomenei pasiekti neblogų  rezultatų. 2020 m. regione pagal apmokytų gyventojų skaičių buvome antri. Toks įvertinimas džiugina, bet ir įpareigoja toliau nenuleisti rankų.

Viešosios bibliotekos informacija