Lapkričio 7 d. vakarą Radviliškio viešojoje bibliotekoje lankėsi žurnalistas, Nepriklausomybės Akto signataras, buvęs LR Seimo Pirmininkas,  Česlovas Juršėnas. Jis radviliškiečiams ir miesto svečiams pristatė savo prisiminimų knygą „Nenuobodaus gyvenimo mozaika“. Kartu su knygos autoriumi atvyko ir Nepriklausomybės Akto signataras Kęstutis Rimkus. Renginyje dalyvavo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Eglė Ivanauskytė, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariai: Saulius Luščikas, Laima Škėmienė, Jonas Pravilonis, Laimutis Brunius, Vilmutė Sprudzanienė, Viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė, bibliotekos darbuotojai ir kiti svečiai.

Č. Juršėnas – žurnalistas, politikas, visuomenės veikėjas, Lietuvos Nepriklausomos Akto signataras, kuris daug naudingos patirties įgijo iš darbo televizijoje, buvo TV veidas, laikraščių redaktorius, prisidėjo prie enciklopedijų leidimo, jų papildymo, išleido keletą pirmųjų Lietuvoje žinynų. Darbo metais aktyviai reiškėsi Lietuvos socialdemokratų partijos veikloje, gilino žinias tarptautinėmis temomis, aktyviai įsitraukė spręsdamas Lietuvos valstybės Nepriklausomybės klausimus. Šis politikas, kaip tautos išrinktasis, dirbo net šešias kadencijas.

Knyga „Nenuobodaus gyvenimo mozaika“ – tai atsiminimai, įspūdžiai, apmąstymai, aprėpiantys biografiją, dalyvavimą sprendžiant Lietuvai svarbius reikalus, piešiantys gyvenimo ir veiklos kelyje sutiktus žmones. Pasakojimai gyvi, nuotaikingi, ironiški, autoironiški ir kartu fiksuojantys įvykių tikrumą. Ilgametis Seimo Pirmininkas knygoje gana atvirai dėsto mintis ir tarsi mozaiką dėlioja savo gyvenimo paveikslą. Šioje knygoje galima rasti visko – apie autoriaus laimėjimus ir pralaimėjimus. Kiekvienas leidinio skyrius apibūdina autorių, atskleidžia aplinkybes, kurios turėjo įtakos jam pasirinkti tam tikrą gyvenseną.

Susitikimo metu Č. Juršėnas atviravo, kad jo gyvenime ypatingą vaidmenį užima knygos. Signataras visą gyvenimą daug skaitė, pirko daug knygų. Pagal knygų skaitymą Č. Juršėnas vertino ir kitus žmones – apie tai rašoma ir knygoje.

Susitikime dalyvavęs Nepriklausomybės Akto signataras K. Rimkus knygos autorių Č. Juršėną įvardijo kaip vieną iš trijų geriausių politikų Lietuvoje, su kuriais jam yra tekę dirbti.

Po knygos pristatymo Č. Juršėnui dėkojo Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys Saulius Luščikas. Jis pasidžiaugė bendražygio bendryste su knyga. Gėles Č. Juršėnui įteikė ir stiprios sveikatos linkėjo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Eglė Ivanauskytė.

Viešosios bibliotekos direktorė V. Šukaitienė be galo džiaugėsi knygos „Nenuobodaus gyvenimo mozaika“ pristatymu ir dėkojo autoriui už atvirą pokalbį su renginio lankytojais bei svečiais.

Po renginio visi norintys galėjo įsigyti knygą su autoriaus autografu.

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos