Lapkričio 17 d. Tyrulių kultūros namų Pramogų ir šokių salėje vyko Tyrulių miestelio ir bibliotekos įkūrimo 70-mečio šventė. Renginį vedė ir šventines akimirkas dovanojo kraštietė Laura Remeikienė ir Rolandas Janušas. Jubiliejinę šventę organizavo Tyrulių filialo bibliotekininkė Saulė Remeikienė ir asociacijos „Tyrulių bendruomenė“ pirmininkė Astutė Kurkuvienė. Jos pristatė miestelio ir bibliotekos kūrimosi istoriją, dalijosi atsiminimais, pasakojimais apie bibliotekos buvusias darbuotojas. Tyrulių miestelio istorija neatsiejama nuo žmogaus, savo gyvenimą atidavusio Tyruliams, žinojusio kiekvieną pelkės kampelį – tai ilgamečio Šiaulių durpių įmonės Tyrulių skyriaus viršininko Aleksandro Bagučiansko. Simboliška, kad jubiliejinį renginį toliau vedė jo anūkė – Laura Remeikienė.

Jubiliejiniame Tyrulių miestelio ir bibliotekos minėjimo renginyje dalyvavo: Seimo narys Antanas Čepononis ir jo patarėja Jolanta Margaitienė, Radviliškio rajono savivaldybės meras Kazimieras Račkauskis ir jo pavaduotoja Jurgita Sidarienė, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė Irena Palionienė, Tyrulių seniūnas Rimantas Liukumas, Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė ir bibliotekos struktūrinių padalinių: Šiaulėnų, Žeimių ir Šaukoto bibliotekininkės, bendruomenių atstovai, kiti svečiai.

Tądien visi svečiai nestokojo gražių sveikinimo žodžių ir visokeriopos sėkmės linkėjo Tyrulių seniūnui R. Liukumui, asociacijos „Tyrulių bendruomenė“ pirmininkei A. Kurkuvienei bei Tyrulių bibliotekininkei S. Remeikienei. Šventė buvo be galo jauki, visi atvykę į jubiliejų jautėsi tarsi dalyvautų giminaičių susitikime, kai vieni kitus gerai pažįsta, dalijasi prisiminimais, išsipasakoja slapčiausias vaikystės išdaigas.

Seniūnas R. Liukumas nuogąstavo, kad šiandien Tyruliuose gyventojų mažiau, nes čia nėra vaistinės, valgyklos, vaikų darželio, neliko ir siauruko, kuriuo miestelio gyventojai važiuodavo į Rėkyvą. Tačiau, anot jo, širdis vis gali džiaugtis, kad miestelis gyvuoja, jame išliko Kultūros namai. Simboliška, kad ir Tyrulių jubiliejaus šventė buvo minima būtent čia.

Tyruliai – miestelis, aplink kurį driekiasi pelkės. Didžiąją dalį jų užima Tyrulių botaninis zoologinis draustinis. Tyruliai buvo įkurti 1953 m. kaip durpių gavybos gyvenvietė. Gimtadienio proga tyruliškiams Seimo narys A. Čepononis ir jo patarėja J. Margaitienė linkėjo gerais darbais puošti ir puoselėti savo miestelį. Jie Tyrulių bibliotekininkei S. Remeikienei įteikė Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojo Pauliaus Saudargo padėką už ilgametį bendruomenės telkimą, atsidavimą prasmingai veiklai, šviesą ir šilumą kuriant miestelio kultūrą ir tradiciją, indėlį į bibliotekos istoriją, kuri liks žmonių atmintyje ir širdyse.

Radviliškio rajono savivaldybės meras K. Račkauskis ir jo pavaduotoja J. Sidarienė pasidžiaugė, kad Tyrulių miestelis ir biblioteka gyvuoja jau 70 metų ir linkėjo dar daug gyvavimo metų ateityje. Nuo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos meras bendruomenei įteikė labai reikalingą dovaną – projektorių.

Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė V. Šukaitienė garbingo jubiliejaus proga sveikino ir dėkojo Tyrulių bibliotekininkei S. Remeikienei ir asociacijos „Tyrulių bendruomenė“ pirmininkei A. Kurkuvienei už judviejų sumanymus ir organizuojamas prasmingas pilietines akcijas.

Šventės metu skambėjo kraštietės L. Remeikienės ir R. Janušo atliekamos dainos ir specialiai jubiliejui sukurta „Daina Tyruliams“, kurios žodžius parašė Adelė Žalienė, muziką sukūrė Vitalija Lipskienė, o ją sudainavo kapelos ,,Vakaruška“ atlikėjai: Diana Simaitienė, Danutė Šteimonienė, Vilma Toleikienė, Vitalija Lipskienė, Vilma Šimkuvienė, Asta Kurtkuvienė, Rima Smulkienė, Arminas Lipskis, Vilius Smulkis ir Laimonas Grebliauskas.

Jubiliejinės šventės metu buvo rodomas trumpas filmas apie Tyrulius, kurį kūrė Asta Biliuvienė ir Rūta Remeikaitė.

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos