Savaip įamžinti kūrėjų vardai

Pagerbti savąjį kraštą garsinusius ir garsinančius kūrėjus – žmogiškoji priedermė, atminimo ženklas,  padėka  už jų indėlį.  Radviliškio žemė išaugino daug  gimtajai kalbai nusipelniusių, ją puoselėjančių žmonių – įvairiais laikotarpiais, skirtingų likimų, amžiaus, įsitikinimų.

Radviliškio rajono savivaldybė ir jos viešoji biblioteka, skatinamos gražios iniciatyvos – Lietuvių kalbos dienų – savaip įamžino šiuos kraštiečius: parengė virtualų žemėlapį „Gimtojo žodžio kūrėjai ir puoselėtojai Radviliškio rajone“, taip pat jų sąrašą su aprašymais.

Žemėlapyje pristatyti 25 gimtojo žodžio kūrėjai ir puoselėtojai, gimę Radviliškio rajone. Vėliau tai bus papildyta duomenimis apie dar 57 asmenybes – šiame krašte gimusius, gyvenusius, dabar čia tebegyvenančius, kuriančius rašytojus, žurnalistus, publicistus, kalbininkus.

Medžiagą žemėlapiui surinko Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja Daiva Paulauskienė ir bibliotekininkė kraštotyrai Rima Giedrienė.

Žemėlapis sukurtas, pasinaudojus ArcGIS online platformoje esančia Story Maps (Pasakojimų žemėlapiai) paslauga.

Į žemėlapį informaciją sudėjo ir ją išmaniai pateikė Andrius Abromavičius, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Kviečiame  šiuo žemėlapiu naudotis mokytojus, mokinius, kraštotyra besidominčius žmones ir visus, besidominčius krašto istorija, kultūra, kalba, tam nusipelniusiomis asmenybėmis.