Knygnešiu tau lėmė būti

Knygnešių dvasia šventa.

Ir gaivina kaip šaltinis,

Kaip versmė srauni, tyra.

Tylios naktys graudžiai verkė

Šalto Sibiro glėby.

Išsūpavot mums po raidę

Begaliniam ilgesy.

Knygnešių dvasia šventa

Gyslomis mūs teka.

Vėlei mūsų širdyse

Šventą dvasią kelia.

Rasa Stankutė

Kovo 16-oji  – Knygnešio diena. 2004 metais UNESCO knygnešystę įvertino kaip unikalią ir pasaulyje neturinčią atitikmenų veiklą, o kovo 16-oji oficialiai buvo paskelbta Knygnešio diena, nes šią dieną gimė žymus knygnešys Jurgis Bielinis (1846 m.). Lietuvos istorijoje knygnešiai atliko ypatingą vaidmenį bendroje visos Lietuvos pasipriešinimo kovoje prieš spaudos draudimą. Šia veikla aktyviai užsiėmė ir Radviliškio krašto knygnešiai bei jų rėmėjai, globėjai ir talkininkai. Per Radviliškio kraštą ėjo svarbūs knygų tranzitiniai keliai, didelės reikšmės čia turėjo ir geležinkelis. 

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, siekdama įamžinti Radviliškio krašto knygnešių atminimą, parengė interaktyvų žemėlapį ,,Knygnešystė Radviliškio krašte“, kuris patalpintas Viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje. Daugiau informacijos apie Radviliškio krašto knygnešius ir jų pagalbininkus galima rasti Radviliškio viešosios bibliotekos išleistose knygose: Knygnešystės fenomenas (2007), „Skleidę draustą lietuvišką žodį“ (2008), Radviliškio krašto knygnešiai ir jų pagalbininkai (2009), kultūros ir istorijos žurnale Radviliškio kraštas (2006, nr. 2 (4), 2014, nr. 2 (21).

Virtualų žemėlapį „Knygnešystė Radviliškio krašte“ rasite čia: https://storymaps.arcgis.com/stories/12c300cd252248eca4e56f5b43874e47

Viešosios bibliotekos informacija