„Advento melodija tikinčiai širdžiai“

Radviliškio viešojoje bibliotekoje gruodžio 15 d. vyko jaukus šventinis vakaras – „Advento melodija tikinčiai širdžiai“, kuriame skambėjo Linkuvos parapijos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios kunigo kleb., teol., lic. Tomo Janavičiaus pamokymai, giesmės, jo gitara atliekama muzika.

Renginį paįvairino ir kanklių muzikos garsai. Tai – tradicinis Viešosios bibliotekos organizuojamas renginys, pasitinkant didžiąsias metų šventes.

Adventas – ypatingas laikotarpis, kada krikščionys ruošiasi Jėzaus Kristaus gimimo šventei – šv. Kalėdoms Kunigas T. Janavičiaus šį kartą radviliškiečius ir buvusius parapijiečius-baisogalius kvietė į šią šventę pažvelgti kiek kitaip – prisiminti senąsias tradicijas, šeimos vertybes, susimąstyti apie nuveiktus darbus, jų prasmę. Renginio pradžioje visų susirinkusiųjų buvo paprašyta kelių minučių rimties bei susikaupimo – pagalvoti apie nuveiktus darbus, prisiminti artimuosius, skirti bent šiek tiek laiko sau, savianalizei. Tam pritarė ir klebonas T. Janavičius sakydamas, jog visiems vertėtų sustoti ir pamąstyti. Matydamas šiuolaikinį skubantį žmogų, jo sumaterialėjimą, bažnyčios atstovas aiškino, kad šitaip gyvenant, tikrosios Kalėdos gali ir neateiti. Didžiųjų švenčių prasmę, anot kunigo, turime pajausti savo vidumi. Šiandien apie šventes skelbia pigūs blizgučiais, mirgančios lemputėmis. Tiesa, kunigas atviravo, kad ir jam pačiam gražu pasižiūrėti į visas šias puošmenas, tačiau reikia neužmiršti pamatinių vertybių ir jų laikytis. Renginio metu kunigas kalbėjo ir kitomis aktualiomis temomis.

Dalydamas pamokymus apie gyvenimo tiesas ir Dievo buvimą šalia mūsų, kunigas kvietė kartu giedoti giesmes. Ši graži visų bendrystė vainikavo vakarą – po pandemijos suvaržymų žmonės be galo išsiilgę gyvo bendravimo.

Susirinkusiems nuostabius muzikos garsus dovanojo Radviliškio muzikos mokyklos mokytoja Irena Lipinskienė ir jos mokinė kanklininkė Emilija Čapaitytė.

Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė pasveikino visus gausiai susirinkusius į renginį, nuoširdžiai dėkojo kunigui T. Janavičiui už pamokymus, atlikėjams – už nuostabią muziką, bei visiems linkėjo gražių artėjančių švenčių.

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos