Tebus žiupsniu atgaivos

Po saule visiems ir viskam užtenka vietos: ir tituluotam rašytojui, ir pradedančiam eiliuotojui; ir išleistai solidžiausiai monografijai, ir kukliam kūrybos leidinėliui. Tuo tikėdama ir save drąsindama pas Jus, garbusis skaitytojau, iškeliauja nauja knyga – „Atsigerti šaltinio vandens“.

Ši knyga parengta Radviliškio rajono literatų klubo „Jonvabalis“, veikiančio čionykštėje Viešojoje bibliotekoje, 30 metų sukakties proga. Skaitytojas jau turėjo galimybę prisiliesti prie ankstesnės radviliškiečių kūrybos: 1999 m. išleistas jų almanachas „Takai prie šaltinio“, 2002 m. – „Žydėjimo muzika“. Nuo tada laikas keitė „Jonvabalį“, jo sudėtį, narių skaičių, kūrybos stilius, temas, todėl pristatyti šiandieninio klubo kūrybą – ir proga, ir savotiškas poreikis, siekiant tęsti kelionę pas savąjį skaitytoją. Visa tai ir talpina ši rinktinė „Atsigerti šaltinio vandens“.

Knyga pristato 16 „Jonvabalio“ narių (tiek jų šiandien yra) kūrybą. Ji nepretenduoja į poezijos ar prozos aukštumas, kūrybos reikalavimų atitikimo pavyzdžius, tačiau neabejotina, kad autoriai rašė nuoširdžiai tai, kas susikaupė jų mintyse ir širdyse, kas veržėsi – išsakoma, išgodojama, nebeištylima. Ir rašė taip, kaip ranką vedžiojo emocija, o ne gramatikos taisyklės. Tad naujoji knyga apgaubta vilties, kad ją skaitantieji nebus perdėm kritiški, kad atlaidžiai viską priims ir vertins.

Tai – eilėraščių rinktinė, bet joje rasite ir vieną prozos kūrinį. Jis skirtas tiems, kas neteikia pirmenybės poezijai. Skaitytojui suteikta galimybė greta palyginti du žanrus viename leidinyje.

Kūrėjus ir jų kūrybą knygoje išrikiavome abėcėlės tvarka. Nenorėjome patys spręsti, kas svarbesnis, vertingesnis. Tegul kiekvienas, perskaitęs šią kuklią rinktinę, vertina ir rikiuoja autorius bei jų kūrinius sava tvarka.

Taigi, išlydime pas Jus, skaitytojau, šį naują radviliškiečių kūrėjų leidinį – „Atsigerti šaltinio vandens“. Tebus jis žiupsniu atgaivos Jūsų sielai ir kasdienybei.

Leidėjai