Radviliškio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai ir jos skaitytojams – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vadovo padėka

Radviliškio rajono savivaldybę pasiekė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktoriaus prof. Bronius Maskoliūno padėka, skirta Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenei.

Visi pasidžiaukime Radviliškio rajono bibliotekininkų ir skaitytojų nuveiktais darbais, kuriais džiaugiasi Šiaulių apskrities bibliotekininkai ir paskaitykime žemiau pateiktą prof. Broniaus Maskoliūno laišką

„Gerb. Mere,

2019 metams pasibaigus, noriu pasidžiaugti, kad Radviliškio rajono savivaldybes viešoji biblioteka, vadovaujama direktores Violetos Šukaitienės, 2019 metais aktyviai dalyvavo skaitymo skatinimo veiklose, stiprino šiuolaikiškos ir modernios bibliotekos įvaizdį, skatino lankytojų savišvieta, kultūrinį ir socialinį sąmoningumą, skatino regiono gyventojų kūrybiškumą, inforn1acinj raštingumą, informacinių ir komunikacinių technologijų pažinimą, organizavo neformaliojo švietimo veiklas, aktyviai kėlė kvalifikaciją.

Viešosios bibliotekos indėlis dalyvaujant Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (toliau ŠAVB) organizuojamose kultūrinėse veiklose bei įgyvendinant idėjas, bendradarbiavimas vykdant įvairius projektus žymiai prisidėjo prie regiono gyventojų atskirties mažinimo  ir  bendruomenių  sutelkimo kultūrinei bei visuomeninei veiklai.

2019 m. Viešosios bibliotekos ir jos filialų specialistai bei lankytojai ypač aktyviai dalyvavo nacionalinio projekto ,,Vasara su knyga“ skaitymo skatinimo akcijoje „Skaitymo iššūkis“. Šią vasarą prie akcijos prisijungė net 319 Radviliškio rajono skaitytojų, kurie perskaitė  1 718 knygų. Tai daugiau nei dvigubai didesni rodikliai, palyginti su 2018 metais. Radviliškio rajonas akcijos dalyvių ir perskaitytų knygų skaičiumi užtikrintai pirmavo Šiaulių ir Telšių apskrityse.

Negali likti nepastebėta Viešosios bibliotekos leidybinė veikla, kurios rezultatus 2019 m. Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka pristatė Šiaulių knygų mugėje.

Viešosios bibliotekos ir jo filialų specialistai 2019 metais kėlė kvalifikaciją ir stiprino savo kompetencijas SAVB organizuotuose mokymuose, stažuotėse, konferencijose. Kvalifikaciniuose renginiuose bibliotekos darbuotojai tobulinosi 23 kartus.

Ypač daug dėmesio buvo skiriama kompetencijų, reikalingų darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, tobulinimui. Bibliotekos specialistai dalyvavo SAVB mokymuose ,,Sensoriniai skaitymai: kitoks skaitymas autizmo spektro ir kitą kalbos ir komunikacijos sutrikimą turintiems vaikams“. Įgyti įgūdžiai padės bibliotekos paslaugas pritaikyti įvairioms tikslinėms grupėms, taip pat ir žmonėms, turintiems negalią.

Dėkoju Jums, kad skatinate ir palaikote Viešosios bibliotekos ir jos filialų veiklas, kurios prisideda prie žinių visuomenės raidos, suburia bendruomenes ir garsina Viešąją biblioteką bei Radviliškio rajoną ne tik regioniniu, bet ir šalies mastu. Nuoširdžiai tikiuosi, kad glaudus bendradarbiavimas su Jumis, Viešąja biblioteka, jos filialais bei kitomis Radviliškio krašto kultūros ir švietimo įstaigomis  nenutrūks ir 2020 metais.

Pagarbiai
Prof. Bronius Maskoliūnas
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorius“

Ačiū visiems Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenei: vadovei, darbuotojams ir skaitytojams už puikius rezultatus.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija