Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka jau devintąjį kartą dalyvavo Prezidentės D. Grybauskaitės globojamoje akcijoje „Knygų Kalėdos“, kurios devizas šį kartą buvo „Dovanokime knygas bibliotekoms, o vieni kitiems – džiaugsmą ir šilumą“.

Akciją šiemet organizavo Lietuvos bibliotekininkų draugija kartu su visuomenine organizacija „Gelbėkit vaikus“, nacionaliniu transliuotoju LRT, naujienų portalu „15 min.“ ir žurnalu „Žmonės“. Ši akcija bibliotekoms ir visuomenei svarbi tuo, kad jos metu sutelkiama bendruomenė, atkreipiamas visuomenės dėmesys į bibliotekas, akcentuojama knygų skaitymo svarba ir nauda, bibliotekų fondai papildomi reikalingomis knygomis, bendruomenė raginama dalytis.

Šiemet akcijos metu rajono bibliotekos fondai papildyti 352 knygomis. Daugiausia knygų dovanota Pociūnėlių, Šeduvos, Šaukoto, Baisogalos, Palonų, Sidabravo, Pakalniškių, Pašušvio filialų ir Viešosios bibliotekos skaitytojams, dovanotos naujos ir senesnės populiarios, skaitytojų laukiamos knygos. Bibliotekininkų bendruomenė dėkoja akcijos dalyviams, knygų dovanotojams: Danguolei Garuckienei, Birutei Kniškaitei, Giedrei Petrėtienei, Jonui Stankui, Gražinai Pilypienei, Indrei Linkevičienei, Vidai Černiauskienei, Stasei Grincienei, Ritai Jurkuvienei, Agnei Vaitkevičienei, Tomui Radžiūnui, Sauliui Bliznikui, Kristinai Leškutei, Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonui, kun. teol. lic. Tadui Rudžiui, Vitalijai Lukoševičienei, Dianai Špakauskienei, Kristinai Šaipūnaitei, Linai Glazauskienei, Valerijai Matuzevičienei, Gražinai Gustienei, Nijolei Apolonijai Vasalauskienei, Aurelijai Briliūtei, Gerdai ir Indrei Venclovaitėms, Erenai Škikūnienei, Eirimui Vilkui, Alvydei Panovai, Vytautui Mikalauskiui, Genovaitei Bernik ir kt.

Ačiū visiems už jūsų gerumą, būkime ir toliau kartu, skaitykime, dalinkimės.

Viešosios bibliotekos informacija