„Būti tvariam, o ne tik atrodyti“

Nuo šių metų pradžios Radviliškio viešojoje bibliotekoje pradėtos vykdyti įvairios veiklos, skatinančios tvarumą.

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu, kaip ir visuose Lietuvos bibliotekose bei jų filialuose, Radviliškio viešojoje bibliotekoje vyko renginiai, parodos, edukacijos, susijusios su tvarumu. Paskatinta šios gražios idėjos, Radviliškio viešoji biblioteka savo veiklas tęs visus metus – gyventojus ir miesto svečius skatins gyventi tvarkiau, pasitikdama juos šūkiu: „Būti tvariam, o ne tik atrodyti“. Viešoji biblioteka jau yra sudariusi visų metų tvarumo veiklos planą ir sieks jį kuo efektyviau įgyvendinti.

Renginiai, parodos, akcijos bei edukacijos

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės „Tvari biblioteka“ metu (Balandžio 23–29 d.) Radviliškio viešoji biblioteka ir jos filialai kvietė gyventojus dalyvauti įvairiuose renginiuose. Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje veikė spaudinių ir leidinių paroda „Knygų antras gyvenimas: tvarumas vakar, rytoj“, Skaitytojų aptarnavimo ir Kraštotyros-leidybos skyriuose akcijos „Daugkartiniai maišeliai – žalesnio gyvenimo įkvėpimui“ metu buvo dalijami bibliotekininkių siūti medžiaginiai maišeliai. Daug įvairių veiklų vaikams organizavo Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius: vyko edukacija – A. Stripeikienė kartu su Radviliškio pagalbos šeimai centro globotiniais ir jų socialinėmis darbuotojomis gamino knygų skirtukus. Balandžio 27 d. Vaikų literatūros skyriuje vyko dirbtuvės „Knygų kavinė“, kuriose lankėsi Vinco Kudirkos progimnazijos 3R klasės moksleiviai ir jų mokytoja R. Valčiukienė. Moksleiviai žiūrėjo lėlių teatro spektaklį apie skaitymo naudą, susipažino su čia esančia knygų gausa bei patys „gydė“ knygutes. Tvarumą skatinančiose veiklose dalyvavo ir patys mažiausieji skaitytojai – „Skaitukų“ būrelio dalyviai (1–3 metų amžiaus).

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės „Tvari biblioteka“ renginių ciklą Radviliškio viešojoje bibliotekoje užbaigė išskirtinė paroda – „Tvarumo įžvalgos M. K. Čiurlionio kūryboje“. Skambant kompozitoriaus muzikai, prie įėjimo į Viešąją biblioteką buvo galima pasigrožėti meno kūriniais.

Tvarumą skatinančios veiklos – visus metus

Stengiamės gyventi tvariai ir švariai – visą gegužės mėnesį Viešojoje bibliotekoje vyko akcija „Bibliotekoje naudok tik ekologiškas valymo priemones“. Šį mėnesį bibliotekos patalpos valomos mūsų tėvų ir senelių gerai žinomomis priemonėmis švarai: actu, druska ir soda. Vaikų literatūros skyriuje specialiai tvarumo temai šį mėnesį pristatoma paroda „Gamtosaugos idėjos piešiniuose“.

Paskatinti gyventi tvariau ir tausoti mus supančią aplinką, saugoti turimus daiktus norime ir vaikus, todėl gegužės 23–27 dienomis kviečiame bibliotekai dovanoti žaidimams skirtas priemones – nenaudojamus žaislus išleisti į kelionę „Namai–biblioteka“. Žaislams suteiksime naujus namus – apgyvendinsime juos bibliotekos ar filialų Žaislotekose. Taip pat visus metus Žaislotekoje veiks „Žaislų ligoninė“. Šiame skyriuje yra „gydomos“ ir knygos. Mažiesiems skaitytojams norime parodyti, jog knygutes galima suklijuoti, ištrinti pieštuko žymes ir toliau jas sėkmingai naudoti. Tausoti bibliotekos ar savo asmenines knygas skatiname ir suaugusiuosius – Skaitytojų aptarnavimo skyriuje visus metus vykdoma akcija „Knygų gyvenimo pratęsimas“.

Tai tik dalis įdomių bei prasmingų veiklų, susijusių su tvarumo tema Viešojoje bibliotekoje. Sieksime savo darbuotojus bei Viešosios bibliotekos skaitytojus ir lankytojus visus metus skatinti dalyvauti įvairiose veiklose bei kartu stengtis puoselėti tvarumo idėjas. Dalyvauti Viešosios bibliotekos organizuojamose veiklose kviesime ir bibliotekos socialinius partnerius.

Primename, kad Radviliškio viešoji biblioteka yra dalyvavusi Pasaulio piliečių akademijos tarptautinio projekto „Global education goes local“ (GEGL) mokymuose, po kurių Viešojoje bibliotekoje buvo organizuotos įvairios globaliojo švietimo veiklos,supažindinančias su Darnaus vystymosi tikslais, įgyvendintos edukacinės ir pilietinės iniciatyvos, kurios prisidėjo prie tvaresnio, darnesnio pasaulio kūrimo.

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos