Bibliotekininkės sėmėsi žinių keliaudamos po Šakių kraštą

Gegužės 27 d. Radviliškio viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojos dalyvavo išvažiuojamojoje konferencijoje „Spaudos kūrėjų ir platintojų keliais“, skirtoje Viešosios bibliotekos 85 metų jubiliejui, po Šakių kraštą.

Kelionės metu dalyvės išklausė Viešosios bibliotekos direktorės Violetos Šukaitienės pasakojimų apie to krašto knygnešius, bažnyčias, dvarus, svarbius visai Lietuvai su šiuo kraštu susijusius įvykius.

Pirmiausia bibliotekininkės aplankė Zyplių dvarą – vieną iš lankomiausių objektų Šakių rajone. Bibliotekos darbuotojos grožėjosi išpuoselėta dvaro aplinka, sėmėsi žinių apie Sūduvos knygnešius.

Po to Viešosios bibliotekos darbuotojos keliavo į Pervazninkų kaimą (Šakių r.), kur svečiavosi Aurelijos ir Vydo Rutkų išpuoselėtoje „Suvalkiečio sodyboje“. Tai autentiška senąja tautos dvasia alsuojanti aplinka, kurios šeimininkė – ilgus metus dirbusi lietuvių kalbos mokytoja, Aurelija išsamiai supažindino su čionykštėmis tradicijomis, žmonių gyvenimo būdu, amatais, daug pasakojo apie lietuvybės išsaugojimą. Apžiūrėjus visus sodybos pastatus ir sočiai papietavusios, bibliotekininkės buvos pakviestos į stubą – taip tarmiškai suvalkiečių vadinamą namą, kur susipažino su to krašto žmonių buitimi.

Kelionę po Šakių kraštą vainikavo nuostabūs gamtos vaizdai. Bibliotekininkės aplankė ant Nemuno kranto, prie sienos su Kaliningrado sritimi, pačiame Šakių rajono pakraštyje stūksančių Sudargo piliakalnių kompleksą, kuris mena čia vykusias lietuvių kovas su kryžiuočiais. Keliautojų dėmesį patraukė nuo penkių stačiašlaičių piliakalnių viršūnių atsiveriantys Nemuno upės platybių vaizdai. Tai piliakalnių kompleksas prilygstantis, o galbūt net ir lenkiantis esantį Kernavėje. Į šį į Nemuno kairiojo kranto Sudargo piliakalnių kompleksą įeina ir Burgaičių piliakalniai. Gamtos apsuptyje bibliotekos darbuotojoms Viešosios bibliotekos direktorė V. Šukaitienė įteikė padėkas ir linkėjo toliau sėkmingai dirbti.

Kupinos gerų įspūdžių ir pasikrovusios naujų žinių, vakarop bibliotekininkės sugrįžo į Radviliškį.

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos