Išleista biomedicinos mokslų daktarės, mokslo istorikės Laimos Petrauskienės knyga „Pranciškus Baltrus Šivickis 1882–1968“ (iš serijos „Lietuvos mokslo įžymybės“). Ši autorė – artima Radviliškio kraštui: jos šeima susijusi su Grinkiškiu ir palikusi ten ryškų savo darbų, visuomeninės veiklos pėdsaką. L. Petrauskienė yra Vilniaus radviliškėnų bendrijos narė, tenykščių kraštiečių sambūrių dalyvė, dažnai pateikia savo straipsnių mūsų bibliotekos leidžiamam kultūros ir istorijos  žurnalui „Radviliškio kraštas“. Žurnale (2017, nr. 2(27) publikuotas ir jos straipsnis apie P. B. Šivickį.

Verta paskaityti

Šiai asmenybei paskirta L. Petrauskienės knyga – tai plati, populiariai ir patraukliai, gražia literatūrine kalba parašyta biografija apie vieną žymiausių pasaulinio lygio XX a. Lietuvos zoologų. Kaip teigia pati autorė, to žmogaus gyvenimas vertas prikaustančio dėmesį filmo ir dramatiško istorinio romano, atspindinčio daugybę svarbiausių XX a. įvykių, į kuriuos buvo įsisukę ir daugelis mums žinomų šviesiausių Lietuvos protų – mokslo, politikos bei meno veikėjų.

Knyga įgalina susipažinti su Raseinių apskrityje gimusiu paprastų ūkininkų sūnumi, kuris, būdamas stebėtinai nuovokus, titaniškomis pastangomis siekė mokslo ir pasiekė labai daug. Gyvenimas bloškė jį ir į tolimąją Ameriką, kur pradžioje dirbo juodžiausius darbus, o vėliau studijavo daugelyje universitetų, ir į egzotiškuosius Filipinus. Paskui jis grįžo į Lietuvą jau kaip pasaulyje pripažintas mokslininkas. Deja, tėvynėje ramybės nepatyrė, teko iškęsti ir sovietmečio „malones“; net du kartus buvo išmestas iš darbo universitete. Nuo 1948 m. iki gyvenimo pabaigos jo mokslinė veikla susijusi su Lietuvos mokslų akademija. Knyga atskleidžia priežastis, kodėl P. B. Šivickis, pasaulyje pripažintas mokslininkas, yra mažai žinomas Lietuvos visuomenei.

P. B. Šivickis buvo ne vien mokslininkas, bet ir labai įvairiapusė asmenybė. Rinko tautosaką, domėjosi mitologija, istorija ir daugybe kitų dalykų, susirašinėjo su J. Basanavičiumi. Turėjo literatūrinių gabumų, apie kuriuos liudija jo rašyti prisiminimai, mokslo populiarinamieji straipsniai bei literatūriniai rašiniai. Filmavo, fotografavo, įamžino daug savo meto žymių žmonių.

Ši iliustruota Radviliškio krašto bičiulės knyga išleista 2020 m., o 2019 m. pasirodė jos elektroninis variantas.

Siūlome paskaityti!

Viešoji biblioteka