Kovo 2 d. Radviliškio viešosios bibliotekos Konferencijų salėje lankėsi VU Šiaulių akademijos dėstytoja, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė, doc. dr. Rūta Kazlauskaitė, kuri Radviliškio Lizdeikos gimnazijos 1 klasės moksleiviams ir juos atlydėjusiai mokytojai Laimutei Verbickienei bei bibliotekos bendruomenei skaitė paskaitą „Lietuvių kalbos tarmės“. Renginys skirtas Lietuvių kalbos dienoms.

Pirmiausia lektorė moksleiviams paaiškino, kas yra tarmė, patarmė ir šnekta, kokiais jos pasižymi savitais žodžiais, jų daryba ir kaityba, žodžių junginių ir sakinių sudarymu. Po to aiškino, kuo skiriasi aukštaičių ir žemaičių tarmės, kvietė pasiklausyti įvairių Lietuvos regionų kalbėsenos įrašų pavyzdžių.

Kazlauskaitė neseniai išleido knygą „Grinkiškio apylinkių tekstai“, kurią renginio metu pristatė radviliškiečiams. Knygos įvado skyriuose pateikiama informacija apie Grinkiškio krašto istoriją, kultūrą ir kalbą. Apibrėžtas tradicinės Grinkiškio šnektos plotas, įvardyti šaltiniai, kuriuose minimos šios šnektos ypatybės, išryškintos ir paaiškintos bendrosios tarminės ypatybės, nusakyta šnektos sociokultūrinė padėtis ir apibūdinta kaita. Knygos tekstų dalyje pateikiami sutranskribuoti ir pakomentuoti 59 pasakojimai, užrašyti 16 informantų.

Viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė pasveikino kraštietę ir dėkojo jai už įdomią ir prasmingą paskaitą apie gimtąją kalbą bei jos ypatumus.

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos