Seminaras apie biblioterapijos naudą

Spalio 20 d. Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų bibliotekininkės dalyvavo seminare „Kaip veikia biblioterapija“, surengtame pagal projektą „Biblioterapija – tai dar viena galimybė...“ Šį projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba, prie projekto įgyvendinimo prisidėjo Radviliškio rajono savivaldybė ir Viešoji biblioteka. Seminarą vedė psichologas Timas Petraitis.

Timo Petraičio pranešimas buvo skirtas biblioterapijos poveikiui aptarti. Pranešėjas svarstė: kas yra sunkiau – rašyti ar skaityti?“ Pasak jo, skaityti yra sunkiau, nei rašyti, nes rašydamas kūrėjas rizikuoja atsiverti pasauliui. O skaitytojo lyg ir niekas nevertina, tik pageidauja, kad jis atkreiptų dėmesį į jau parašytą tekstą. Bet taip atrodo tik iš pirmo žvilgsnio. Juk skaitytojas, atidžiai skaitydamas, įsileidžia rašytoją į savo širdį, vadinasi, išgyvena jo skausmą ir emocijas, kartu ieško vilties...

Pranešėjas kalbėjo apie skaitytojų klubus, aiškino, kad jų esmė – žmogui pabūti šalia kitų, pabendrauti su jais.

Seminare plačiau aptartos kelios knygos, kurių herojai sprendė vienokias ar kitokias problemas, kokių dažnai turi ir patys skaitytojai.

Seminaro dalyvės pateikė nemažai klausimų, kurie pastūmėjo link įdomių diskusijų.

Nors seminaras vyko nuotoliniu būdu, bet tai nebuvo kliūtis įsiklausyti į lektoriaus samprotavimus, aktyviai pasikeisti nuomonėmis, pamąstyti. Lieka tikėtis, kad bibliotekininkės šiame susitikime rekomenduotas knygas pasiūlys skaityti savo lankytojams ir visi drauge padiskutuos apie jas, apie   skaitymą kaip būdą nukreipti labai sunkias mintis pozityvia linkme.

Viešosios bibliotekos informacija