Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m.

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos