Į Pradžią Kalbėjęs širdies balsu...

Kalbėjęs širdies balsu...

2021-04-01

„...mokėkim gyventi nors ir dūžtančiose formose...“ – ne deklaratyviais, o širdyje išnešiotais žodžiais kalbėjo ir drąsino Vytautas Mačernis. Lietuva 2021-aisiais, jam paskirtais ir jo 100-mečiu paženklintais metais, mini, su meile pagerbia šį amžinai jaunu išlikusį poetą, nepaprasto talento, išskirtinę asmenybę, naujosios lietuvių poezijos pradininką, vieną pačių reikšmingiausių savo kartos poetų.

Iškiliai Vytauto Mačernio sukakčiai, jo metams skirta ir mūsų Viešosios bibliotekos leidinių paroda ,,Kalbėjęs širdies balsu...“