Į Pradžią Filialai Naujienos Bibliotekos jubiliejus sukvietė visą kaimą

Naujienos

Bibliotekos jubiliejus sukvietė visą kaimą

2015-04-09

Balandžio 3 d. Kutiškiuose įvyko kaimo bibliotekos įkūrimo 40 metų šventė „Mūsų biblioteka istorijos vingiuose“.

Į jubiliejinį renginį susirinko gana daug kaimo gyventojų, bibliotekos skaitytojų. Buvo pakviestos anksčiau dirbusios bibliotekininkės. Atvykusioms Genutei Klimavičienei ir Genovaitei Zdanienei padovanota gėlių bei išleistas lankstinukas „Kutiškių biblioteka 1975–2015.04.08“.
Nuo 1988 metų iki šiol dirbanti vyresnioji bibliotekininkė Alma Čepaitienė, ruošdamasi šiai šventei, multimedijos pagalba parengė bibliotekos pristatymą. Pagal bibliotekininkės pateiktą medžiagą Radviliškio viešoji biblioteka išleido lankstinuką, kuris prisiminimui dovanotas visiems garbingiems šventės dalyviams. Jame bei Almos Čepaitienės pristatyme apžvelgta Kutiškių bibliotekos įkūrimo pradžia – 1975 metai, kai biblioteka buvo įsikūrusi Radviliškio bandymų soties eksperimentinio ūkio patalpose. 2000 m. ji perkelta į Kutiškių darželio-mokyklos, o nuo 2013-ųjų – į naujas, šiuolaikiškai sutvarkytas Kutiškių bendruomenės patalpas, kuriose veikia iki šiol ir kuriose teikiamos paslaugos atitinka įvairių socialinių grupių poreikius.
Šventėje kalbėjusi Kutiškių daugiafunkcio centro direktorė Regina Kielienė pasidžiaugė gyvenvietę vienijančia 2004 metais susibūrusia kaimo bendruomene, daugiafunkciu centru, biblioteka, kurioje niekada netrūksta lankytojų, o bibliotekininkė aktyviai dalyvauja visose bendruomenės šventėse, pati savo skaitytojams organizuoja įvairiausių renginių. Už aktyvią veiklą direktorė Alma Čepaitienei įteikė bendruomenės padėkos raštą ir dovanų.
Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė Aldona Januševičienė savo sveikinimo kalboje prisiminė šios bibliotekos veiklos pradžią, visus darbuotojus. Ji filialo vyresniajai bibliotekininkei A. Čepaitienei įteikė padėkos raštą, skaitytojams – knygų, mažiesiems lankytojams – žaislų.
Padėkota ir Kutiškių bibliotekos skaitytojams Ingai Zibalytei už dovanotas knygas, Gintarui Virbukui ir Birutei Onaitienei už meilę knygai. Jubiliejų švenčiančią biblioteką ir jos bibliotekininkę pasveikino bendruomenės pirmininkas Laurynas Balinskas. Atvyko ir kolegės Almutė Petrylienė iš Šiaulėnų, Vida Pužaitienė iš Šaukoto, Birutė Stasiulaitienė iš Žeimių. Tokia jau Viešosios bibliotekos filialų darbuotojų tradicija – dalyvauti vienoms kitų jubiliejiniuose renginiuose, kitose didesnėse šventėse. Tokiu būdu ne tik pasveikinama, kartu pasidžiaugiama, bet ir pasimokoma, kaip tai organizuoti.
Buvusi bibliotekininkė Genutė Klimavičienė, prisimindama savo darbo metus, džiaugėsi pasikeitusia, išgražėjusia dabartine Kutiškių biblioteka ir joje sudarytomis geromis sąlygomis. Kaimyninio Liutkiškių kaimo gyventoja Birutė Stančiūtė ne tik pasveikino Kutiškių biblioteką, bet ir parengė pranešimą apie Kaneivaičių kaime veikusį klubą-skaityklą.
Šventę papuošė koncertas, kurį padovanojo Kutiškių kaimo entuziastai: jungtinė jaunimo pop grupė (vadovas Tomas Kanapinskas), moterų vokalinis ansamblis „Vėtrungė“(vadovė Rima Godelienė). Geros nuotaikos pažėrė senjorų teatro (vadovė G. Zdanienė) spektaklis – komedija „Šalaputris“ pagal I. Gurauskio apysaką „Susimildamas“.
O kokia kaimo šventė be vaišių stalo! Jį išradingai paruošė ir papuošė darbščiosios kutiškietės. Kas ten nebuvo ir nematė, tam seilė varvėjo, nieko burnoj neturėjo...

Alma Miknienė
Radviliškio viešosios bibliotekos vyresnioji metodininkė
Nuotraukos Rimos Godelienės