Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai P Prialgauskas Henrikas

Kunigas, dramaturgas

Gimė 1892 metais lapkričio 13 dieną Jankaičių kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1978 metais rugpjūčio 23 dieną Velykiuose, Panevėžio rajone.

1912 m. Petrograde baigė 6 gimnazijos klases ir 1913 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1920 m. baigęs ją, klebonavo daugiausia Aukštaitijoje. 1949–1957 m. kalėjo Irkutsko srities lageriuose.

1957 m. rugsėjo 19 d. jis grįžo į Lietuvą. 1958–1959 m. paskiriamas į Dusetas altarista. 1959 m. sausio 21 d. atvyksta į Velykius dirbti administratoriumi. Mirė 1978 m. Velykiuose. Palaidotas Panevėžyje, Ramygalos gatvės kapinėse.

Stasio Žemaičio slapyvardžiu išleido komedijų ir dramų kaimo mėgėjų scenai („Drama miške“, 1926; „Prakeikti pinigai“, 1933; „Rickus, garsus Lietuvos plėšikas“, „Žmogžudžio duktė“, abi 1934; „Mirta Činčiberaitė arba 15000 Lt“, „Jaunikis iš kaimo“, „Leitenantas Antanas“, „Kruvini brilijantai“, visos 1935, ir kt).

Yra išlikę jo užrašai, pamąstymai, pamokslų rinkinys, gamtos stebėjimo kalendoriai. Nemažai vertingų duomenų suteikia „Velykių parapijos parapijiečių sąrašas“, pradėtas pildyti 1965-aisiais. Čia rasime daug vienkiemių ir kaimų pavadinimų, kurių dabar jau nebėra (Varšavka, Užalantis, Šarkiškis, Steponava, Ulėsis, Ringis, Pagirė, Padubė, Paalantis ir kt.).

Šaltiniai:

1. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 359. ISBN 9955-579-12-9.
2. JASĖNAS, Justas. Kunigas Henrikas Prijalgauskas. Išgarsinę Panevėžio kraštą: konferencijos, įvykusios 2000 m. gruodžio 21 d., pranešimų tezės. Panevėžys: Lietuvos istorijos draugijos Panevėžio skyrius ir Krekenavos regioninio parko direkcija, 2000, p. 7-8.