Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai J Jakševičius Algirdas

Teatro aktorius, režisierius, pedagogas

Gimė 1908 metais kovo 25 dieną (senuoju kalendoriumi – 12 d.) Sidabrave, Radviliškio rajone.

Mirė 1941 metais gegužės 30 dieną Kaune.

Su pertraukomis lankė Aukštelkų pradinę mokyklą. 1918 m. jis įstojo į Šiaulių gimnaziją. Į Kauną A. Jakševičius persikėlė 1924 m., kada vyresnieji šeimos nariai jau studijavo, ir įstojo į Aušros gimnaziją. Baigęs gimnaziją 1926 m., tėvo pageidavimu, jis pasirinko teisės studijas Lietuvos universitete, lygiagrečiai lankė paskaitas Meno mokykloje. 1929 m. A. Jakševičius daro nelauktą ėjimą, kuris tikriausiai nustebino, gal ir nuliūdino artimuosius. Trejus metus atkakliai studijavęs teisę ir uoliai mokęsis Meno mokykloje, bet abiejų dar nebaigęs, jis pasirenka trečią studijų lauką: stoja į Valstybės teatro Vaidybos mokyklą. 1932 m. baigęs Olekos-Žilinsko klasę, A. Jakševičius tapo jo įkurto ir vadovaujamo Jaunųjų teatro aktoriumi. 1933 m. baigė Kauno meno mokyklą (skulptūrą).

1932–1940 m. (su pertrauka) vaidino Valstybės, 1933–1934 m. – Jaunųjų teatre. 1935–1937 m. stažavosi J. Vachtangovo teatre Maskvoje, A. Olekos-Žilinsko vaidybos studijoje Niujorke ir Niujorko universitete. 1937–1940 m. vadovavo VDU Studentų teatro studijai (pastatė 3 vienveiksmius spektaklius), dėstė joje pagal K. Stanislavskio sistemą. 1940–1941 m. dėstė VU (vaidybos sistemą), dirbo Vilniaus valstybinio, Vaidilos teatrų režisieriumi, šio – ir meno vadovu. Svarbiausi vaidmenys (sukūrė ir grimą): Zbignievas Olesnickis (B. Sruogos Milžino paunksmė), Feginas (Oliveris Tvistas, pagal C. Dikensą, abu 1934), Gesleris (F. Schilerio Vilhelmas Telis 1935), Hanefeldas (G. Hauptmanno Prieš saulėlydį 1939). 1938 m. Valstybės teatre pastatė E. O’Neillo dramą Marko milijonai. Spektaklis pasižymėjo raiškiu teatrališkumu, tikslia, apgalvota scenine forma. Paskelbė (Jorigio, N. Lėno slap.) teatro straipsnių, išvertė K. Stanislavskio veikalą Aktoriaus saviruoša (išl. 1940).

Šaltiniai:

1. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 8. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, p. 481-482. ISBN 5-420-01574-9.
2. BLEKAITIS, Jurgis. Algirdas Jakševičius teatro poetas: iš Lietuvos teatro praeities. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999, 324 [2] p. ISBN 9986-513-76-6.
3. KRYŽANAUSKAITĖ, Skaistė. Garsus aktorius ir režisierius iš Sidabravo. Kūrėjai iš Panevėžio krašto: konferencijos skirtos Tarptautinei turizmo dienai, pranešimų tezės. Panevėžys: Panevėžio apskrities turizmo informacijos centras, 2004, p. 4-5.