Pedagogė

Gimė 1909 metais Radviliškyje.

Mirė 1949 metais gegužės 2 dieną Daušiškėse, Šiaulių rajone.

1925 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją. 1925–1932 m. mokytojavo pradinėse mokyklose. Nuo 1932 m. Dausiškių pradinės mokyklos vedėja. 1947 m. išrinkta Lietuvos TSR AT deputate. Pasižymėjo kaip pavyzdinga mokytoja ir aktyvi visuomenininkė. Dažnai skaitė paskaitas valstiečiams ir mokytojams. 1949 metų pradžioje suorganizavo 4 kolūkius. Nužudyta buržuazinių nacionalistų. Jos vardu pavadintas Šiaulių rajono kolūkis ir aštuonmetė mokykla.

Šaltiniai:

1. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1. Vilnius: Mintis, 1966, p. 670.

 Parengė Rima Giedrienė, vyresnioji bibliotekininkė, 2013