Inžinierius architektas, Australijos lietuvių visuomenės veikėjas

Gimė 1909 metais kovo 5 dieną Paežerių kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1995 metais birželio 7 dieną Sidnėjuje, Australijoje.

1928 m. baigė gimnaziją Šiauliuose. 1935 m. baigė VDU (Vytauto Didžiojo universitetas); buvo vienas VDU skautų korporacijos Vytis steigėjų (1928), jos vadas. 1936 m. baigęs Karo mokyklą iki 1939 m. tarnavo karo aviacijoje. 1939 m. pačiam prašant paleistas į atsargą. Vėliau dirbo Švietimo ministerijos Inžinerijos skyriuje Vilniuje. 1944 m. pasitraukė į Austriją, 1945–1949 m. gyveno karo pabėgėlių stovykloje Ravensburge (Vokietija), dėstė stovyklos lietuviškojoje gimnazijoje ir JT pagalbos ir atkūrimo administracijos statybininkų kursuose.

1949 m. emigravo į Australiją, apsigyveno Sidnėjuje. 1951–1971 m. dirbo Naujojo P. Velso valstijos architekto įstaigoje, suprojektavo ligoninių, kitų visuomeninės paskirties pastatų. Aktyviai dalyvavo Australijos lietuvių visuomeninėje veikloje. Pasaulinės lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos Sidnėjaus skyriaus veikėjas, pirmininkas. Australijos LB (Lietuvių bendruomenė) veikėjas, 1959–1960 m. ir 1963–1964 m. valdybos pirmininkas, 1960 m. jo pastangomis surengtos pirmosios Australijos lietuvių dienos. Skautų veikėjas, 1974–1981 m. lietuvių Akademinio skautų sąjūdžio atstovas Australijai, 1978–1984 m. Sidnėjaus skyriaus vadovas. Bendradarbiavo savaitraštyje Mūsų pastogė.

Apdovanotas Australijos lietuvių skautų sąjungos Lelijos ordinu (1985).

Šaltiniai:

1. BALTUTIS, Viktoras. Jonaitis Izidorius. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 8. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, p. 690. ISBN 5-420-01574-9.
2. Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. T. 4. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2004, p. 83. ISBN 9955-415-38-X.
3. Izidorius Jonaitis. Iš: Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus], 2009 [žiūrėta 2009-09-14]. Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/Izidorius_Jonaitis