Teatro aktorius

Gimė 1948 metais birželio 9 dieną Laboje, Radviliškio rajone.

Nuo 1965 m. lankė Panevėžio dramos teatro vaidybos studiją (vadovas J. Miltinis), nuo 1967 m. šio teatro (nuo 1995 Panevėžio J. Miltinio dramos  teatras) aktorius. Sukūrė  daugiau kaip 130 vaidmenų, svarbesni: Virvalas (A. Vienuolio Prieblandoje 1969), Korbačio (B. Jonsono Volponė 1971), Tesmanas (H. Ibseno Heda Gabler 1972), Kankalis (K. Sajos Devynbėdžiai), Pijus (J. Grušo Pijus nebuvo protingas, abu 1974), Vezinė (E. Labiche’o Šiaudinė skrybėlaitė 1975), Pifas (M. Astrachan, J. Žukovskajos Pifo nuotykiai 1982), Domantas (J. Dautarto Senojo gluosnio pasakojimai 1997), Luka (M. Gorkio Dugne), Žerontas (Moliere’o Skapeno išdaigos, abu 2004).

Šaltiniai:

1.JANSONAS, Rudolfas. Kačinskas Enrikas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 10. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p. 814-815. ISBN 5-420-01600-1.