Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai K Korkutienė-Petkevičiūtė Leona

Gydytoja, dramaturgė, poetė, publicistė, fotografė

Gimė 1934 metais rugpjūčio 10 dieną Kauleliškių kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 2015 metais vasario 19 dieną Vilniuje.

Mokėsi Šeduvos vidurinėje mokykloje, 1952 m. baigė Šiaulių medicinos seserų mokyklą. 1965 m. baigė VU Medicinos fakultetą.

Nuo 1967 m. dirbo gydytoja Vilniaus klinikinėje ligoninėje, vėliau – prekybos laivyne, 1986–1987 m. – P. Jemene. 1990–1992 m. gyveno Čikagoje.

Pirmieji eilėraščiai paskelbti 1971 m. Kūryba publikuota respublikinėje ir užsienio spaudoje, medikų poezijos rinkinyje Skrenda paukštė baltaplunksnė (1991). Išleido eilėraščių rinkinį Etiudai (1988), kelionių apybraižą Sveika, jūra (1989), J. Basanavičiaus gyvenimą vaizduojančią dramą Vade mecum (1992, past. 1993), meninės fotografijos albumus Kolegos (1992; apie Vilniaus klinikinės ligoninės gydytojų darbą), Maestro: Lietuvos dirigentai (1994), Sanus (1998; apie Lietuvos gydytojų atkuriamąjį suvažiavimą), Žvilgsnis (2000).

Surengė apie 20 individualių meninės fotografijos parodų (Vilniuje 2004, 2005, Čikagoje 2004). Daugiausia kuria medikų, menininkų, visuomenės veikėjų portretus, kelionių po pasaulį vaizdus. Fotografijų ciklai: Moteris moters akimis (1986–1987; apie Jemeno moteris ir vaikus), Čikaga po Sausio 13-osios (1991).

Šaltiniai:

1. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 10. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p. 621. ISBN 978-5-420-01654-1.
2. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 246-247. ISBN 9955-579-12-9.