Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai K Kulpa-Kulpavičius Alfredas

Dailininkas, architektas, architektūros mokslų daktaras

Gimė 1923 metais kovo 28 dieną Baisogaloje, Radviliškio rajone.

Mirė 2007 metais gegužės 16 dieną Druskininkuose.

Baigė Kėdainių gimnaziją. 1941–1943 m. studijavo VDU, 1942–1943 m. ir Kauno taikomosios dailės institute. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1945 m. studijavo Hannoverio, 1946–1948 m. Darmstadto technikos universitete, 1949–1952 m. dirbo toje pat mokykloje architektūros projektavimo ir bažnyčių statybos katedroje vyriausiuoju moksliniu asistentu. 1951 m. gavo inžinieriaus architekto daktaro laipsnį.

Gyvendamas Vokietijoje dalyvavo architektūros konkursuose ir buvo daug kartų premijuotas. 1952 m. įsikūręs Kanadoje, projektavo bažnyčias ir kitas statybas. Jo projektuotos bažnyčios: Aušros Vartų Montréalyje (1952), Aušros Vartų Hamiltone (1953), Šv. Kazimiero Winnipege, Šv. Grigaliaus Toronte (abi 1959), Lietuvių kankinių Mississaugoje, Šv. Tomo su parapijos pastatais Londone ir Ontarijo provincijoje (visi 1978); Prisikėlimo parapijos ir vienuolyno pastatus (1965), korporacijos Canadien Tire pastatus (abu Toronte, 1979), taip pat Dievo Apvaizdos bažnyčią ir kultūros centrą Detroite (JAV, 1978). Suprojektavo daugiaaukščių ir kotedžinių gyvenamųjų namų. Sukūrė smulkiosios architektūros statinių – kryžių, koplytstulpių, antkapinių paminklų. Architektūros ir meno klausimais daug rašė periodinėje spaudoje, Bostone išleistoje daugiatomėje „Lietuvių enciklopedijoje“, kituose leidiniuose. 2005 m. grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Druskininkuose.

Šaltiniai:

1. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 11. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 223. ISBN 978-5-420-01613-8.
2. Baisogala: monografija. [Sudarytojas ir redaktorius Jonas Linkevičius]. Vilnius: Versmė, 2009, p. 794. ISBN 978-9955-589-12-9.