Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai M Meškauskas Česlovas

Veterinarijos gydytojas, biomedicinos mokslų daktaras

Gimė 1932 metais gegužės 9 dieną Diktariškiuose, Šiaulėnų valsčiuje, Šiaulių apskrityje.

1961 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1961–1979 m. Gyvulininkystės instituto mokslo darbuotojas; 1972–1979 m. Gyvulių kraujo grupių laboratorijos vedėjas. 1963 m. stažavo Čekoslovakijos genetikos institute. 1967 m. apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją iš gyvulių genetikos. 1979–1999 m. dirbo Paukštininkystės bandymų stotyje; 1979–1992 m. Imunologijos laboratorijos vedėjas, 1992–1999 m. direktorius.

Mokslinių tyrimų sritis – gyvulių ir paukščių genetika ir selekcija. Paskelbė apie 80 mokslinių straipsnių. Parašė monografiją Gyvulių kraujo grupių genetika (su Z. Vagoniu, 1975; LSSR valstybinė premija 1977).

Šaltiniai:

1. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 14. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, p. 737. ISBN 978-5-420-01646-6.
2. Žemės ūkio enciklopedija. T. 2. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p. 459. ISBN 5-420-01515-3.