Žurnalistas, redaktorius, knygų autorius

Gimė 1934 metais vasario 11 dieną Želmenų kaime, Jurbarko rajone.

Mirė 2005 metais gegužės 25 dieną Radviliškyje.

Mokėsi Želmenų pradžios mokykloje. 1955 m. baigė Raseinių gimnaziją. 40 metų dirbo spaudoje: Tiesa, Laikas ir įvykiai, Naujas rytas, Agitatorius ir Mūsų kraštas redakcijose. 1970–1995 m. redagavo Radviliškio rajono laikraštį (Komunizmo aušra, nuo 1989 m. – Mūsų kraštas).

Mėgstamiausias kūrybos žanras – humoras. Surinko daugiau kaip 5000 anekdotų, juos suredagavo ir išleido 7 knygas Radviliškio anekdotai. Parašė daugiau kaip 100 humoreskų ir išleido humoreskų knygą Patarimai norinčioms ištekėti (1997). Bendradarbiavo respublikinėje spaudoje, radijuje, televizijoje. Buvo Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys nuo 1997 metų, Šiaurės Lietuvos literatų draugijos, Radviliškio rajono literatų klubo Jonvabalis narys.

Už knygą Radviliškio anekdotai, humoreskos, epigramos, blevyzgos suteikta Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos premija (2001).

Šaltiniai:

1. Biografijos: mes atėjome ir einame: Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga. Jonava: Jonava, 2000, p. 99-100. ISBN 9955-417-32-3.
2. Žurnalistikos enciklopedija. Vilnius: Pradai. 1997, p. 328. ISBN 9986-776-62-7.
3. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 308-309. ISBN 9955-579-12-9.