Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai S Stanionienė Janina

Gydytoja stomatologė, medicinos mokslų daktarė

Gimė 1917 metais sausio 3 dieną Praščiūnų kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1994 metais gegužės 2 dieną Kaune.

1928 m. baigė Baisogalos pradinę mokyklą. 1936 m. J. Stanionienė baigė Kauno Šv. Kazimiero seserų kongregacijos mergaičių gimnaziją (dabar Kauno „Saulės“ gimnazija). 1940 m. baigusi Kauno universitetą, dirbo jame pedagoginį darbą. 1957–1958 m. mokėsi vienmetėje aspirantūroje.

Nuo 1951 m. dėstė Kauno medicinos institute; nuo 1958 m. Terapinės-ortopedinės stomatologijos katedros vedėja. 1960 metų gegužės 27 d. Mokslo taryba išrinko J. Stanionienę eiti docentės pareigas terapinės-ortopedinės stomatologijos katedroje. Aukščiausia atestacinė komisija mokslinį docentės vardą patvirtino 1961 metais.

Kauno medicinos institute doc. J. Stanionienė dirbo 37 metus ir parengė daugiau kaip tūkstantį jaunų gabių gydytojų stomatologų. Ji skaitė terapinės stomatologijos paskaitų kursą, vedė praktikos darbus vyresnių kursų studentams, parengė daug vaizdinių priemonių, su bendraautoriais parašė tris metodinius leidinius studentams. Jos pastangų dėka 1965 metais buvo išleistas prof. I. Lukomskio Terapinės stomatologijos vadovėlis lietuvių kalba. Paskelbė mokslinių straipsnių apie kariozės ir parodontozės etiologiją, komplikacijas, gydymą.

Doc. J. Stanionienė per visą gyvenimą aktyviai dalyvavo stomatologų visuomeninėje veikloje. Ji buvo Respublikinės stomatologų mokslinės draugijos valdybos narė ir Kauno miesto bei zonos stomatologų mokslinės draugijos valdybos pirmininkė. Daugelį metų ji dalyvavo Respublikinės gydytojų stomatologų atestacinės komisijos veikloje. Už nuoširdų darbą rengiant gydytojus atestacijai ji buvo gavusi Sveikatos apsaugos ministro V. Kleizos padėką. Už gerą darbą ji ne kartą gavo Kauno medicinos instituto rektoriaus padėkas. 1976 metais apdovanota Sveikatos apsaugos žymūno ženklu ir buvo pristatyta kandidate nusipelniusio gydytojo stomatologo Garbės vardui gauti.

Šaltiniai:

1. Iškilieji Lietuvos gydytojai odontologai. Sudarytojai Irena Balčiūnienė, Alina Pūrienė, Ingė Lukšaitė. Vilnius: UAB „Spaudmeta“, 2012, p. 222-224. ISBN 978-609-95257-7-8.