Pedagogas

Gimė 1887 metais gruodžio 22 dieną Šventupio sodžiuje, Vyžuonų valsčiuje, Utenos rajone.

Mirė 1972 metais vasario 9 dieną Gedimino kaime, Utenos rajone.

1906 m. Ukmergės mokykloje įsigijo Rusijos valdžios nustatytą pradžios mokyklos mokytojo cenzą. Pedagoginį darbą pradėjo 1907 m. Biržų pradžios mokykloje.

Pirmojo pasaulinio karo audrų nublokštas iš Lietuvos M. Varnas 1915–1918 m. dirbo Maskvoje, Bogorodsko tremtinių pradžios mokykloje, o 1918–1921 m. – Atkarsko mieste (Saratovo gubernija). 1920 m. dalyvavo Rusijos Tarybų VIII suvažiavime. 1921 m. grįžo į Lietuvą, dirbo Užpalių mokykloje, joje 1924 m. įkūrė žemės ūkio klasę, o 1925 m. Inturkės mokykloje pradėjo dirbti mokytoju ir žemės ūkio klasės vedėju. Nuo 1926 m. – Vyžuonų mokyklos mokytojas. 1931–1933 m. Vyžuonų JŪR vadovas. 1928 m. rugsėjo 10 d. Švietimo ministerija pripažino pradžios mokyklos mokytojo cenzą ir vardą.

Nuo 1933 m. pradėjo dirbti Utenos „Aušros“ Nr. 3 pradžios mokykloje. Nuo 1944 m. – Utenos mergaičių gimnazijos rusų kalbos ir literatūros mokytojas. 1959 m. išėjo į pensiją.

Už ilgametį pedagoginį darbą M. Varnui buvo suteiktas Lietuvos Nusipelniusio mokytojo garbės vardas, jis apdovanotas Lenino ordinu. Mirė 1972 m., palaidotas Utenos stačiatikių kapinėse.

Šaltiniai:

1. Vyžuonos: kraštas ir žmonės. [Sudarė ir parengė Algirdas Vyžintas]. Utena: UAB „Utenos Indra“, 2006, p. 495. ISBN 978-9955-676-53-9.