2015 metai

KOVAS

1 d.
- 85 m., kai (1930) Šiauliuose gimė Vytautas Osvaldas Virkau, dailininkas, grafikas, tapytojas. Vaikystę praleido Repšių dvare, netoli Šiaulėnų.

7 d.
- 70 m., kai (1945) Vilniuje mirė Aleksandras Rymas, gydytojas, visuomenės veikėjas. Gimė 1876 m. vasario 2 d. Šiaulėnuose.

9 d.
- 85 m., kai (1930) Šeduvoje gimė Emilija Brajinskienė-Brimanaitė, etnografinio ansamblio Šeduva įkūrėja, vadovė, kraštotyrininkė.

10 d.
- 125 m., kai (1890) Lopuose gimė Petras Pusnikas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

12 d.
- 80 m., kai (1935) Baukuose gimė Albinas Jonas Marcinkevičius, inžinierius, profesorius, habilituotas mokslų daktaras.

15 d.
- 110 m., kai (1905) Radviliškyje mirė Mikalojus Opulskis (Opalskis, Apulskis), kunigas, lietuviškos spaudos platintojas, knygnešių globėjas, buvęs Radviliškio altaristas. Gimė 1837 m. gegužės 15 d. Siraičiuose, Telšių r.

16 d.
- 105 m., kai (1910) Šeduvoje gimė Vytautas Vazalinskas, agronomas, žemės ūkio tiriamojo darbo iniciatorius ir organizatorius. Mirė 1984 m. liepos 7 d. Vilniuje.

19 d.
- 80 m., kai (1935) Radviliškyje gimė Juozas Švedarauskas, inžinierius statybininkas, docentas.

21 d.
- 110 m., kai (1905) Radviliškyje gimė Kotryna Marijošienė-Steponaitytė, pedagogė, choreografė. Mirė 1987 m. rugsėjo 3 d. Putname, JAV.

23 d.
- 75 m., kai (1940) Šateikiuose, Plungės r., mirė Antanas Kryžanauskas, kunigas, Žemaičių kapitulos kanauninkas. Gimė 1862 m. vasario 17 d. Radviliškyje.

26 d.
- 75 m., kai (1940) Panevėžyje mirė Juozas Masiulis, knygnešys, knygyno steigėjas, visuomenės veikėjas. Gimė 1864 m. kovo 7 d. Prastavoniuose.