2015 metai

BALANDIS

1 d.
- 50 m., kai (1965) Panevėžyje mirė Kazimieras Plungė, pedagogas.  Vadovavo chorams, dūdų orkestrui. Gimė 1898 m. sausio 25 d. Pakalniškiuose.

8 d.
- 60 m., kai (1955) Radviliškyje gimė Viktoras Radzevičius, Lietuvos kino studijos operatorius.

11 d.
- 90 m., kai (1925) Vantainėliuose gimė Filomena Taunytė, gydytoja, publicistė, žurnalistė. Mirė 2013 m. birželio 28 d. Vilniuje.

12 d.
- 60 m., kai (1955) Rokiškyje mirė Stasys Naginskas, pedagogas, poetas, kritikas, vertėjas. Gimė 1891 m. vasario 17 d. Bružiuose.

13 d.
- 75 m., kai (1940) Šeduvoje gimė Milda Jonušauskienė, grafikė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

18 d.
- 90 m., kai (1925) Pakiršinyje gimė Vladas Žukas, bibliografas, profesorius, mokslininkas. Mirė 2014 m. kovo 26 d. Vilniuje.

19 d.
- 45 m., kai (1970) Čikagoje, JAV, mirė Jonas Poška, gydytojas chirurgas, visuomenės veikėjas. Gimė 1889 m. balandžio 4 d. Legečiuose.

- 20 m., kai (1995) Plaučiškiuose, Pakruojo r., mirė Jonas Švėgžda, pedagogas, dailininkas, literatas. Gimė 1911 m. liepos 12 d. Juodžiuose.

20 d.
- 120 m., kai (1895) Gankiuose gimė Juozas Sasnauskas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Mirė 1928 m. kovo 10 d. Ročesteryje, JAV.

- 70 m., kai (1945) Dviloniuose, Švenčionių r., gimė Viktoras Karmonas, fizikos mokytojas ekspertas, plačiai žinomo radviliškiečių kosminio modeliavimo būrelio vadovas.

23 d.
- 130 m., kai (1885) Januškoniuose gimė Jurgis Žilinskas, gydytojas, profesorius, lietuvių antropologijos pradininkas. Mirė 1957 m. kovo 15 d. Vaterburyje, JAV.

24 d.
- 25 m., kai (1990) Detroite, JAV, mirė Vytautas Alantas (Jakševičius), rašytojas, žurnalistas, visuomenės veikėjas. Gimė 1902 m. birželio 18 d. Sidabrave.

30 d.
- 50 m., kai (1965) Kapčiamiestyje, Lazdijų r., gimė Gintas Sakavičius, kunigas, monsinjoras, nuo 2006 m. Radviliškio dekanato dekanas, parapijos klebonas.