ETNOGRAFIJA. TAUTOSAKA

Dainos: 1982 metų ekspedicijos Pakalniškių apylinkėje medžiaga: [rankraštis]. Parengė LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija, Radviliškio rajono skyriaus taryba. Radviliškis, 1983.

Etnografija: 1982 metų ekspedicijos Pakalniškių apylinkėje medžiaga: [rankraštis]. Parengė LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija, Radviliškio rajono skyriaus taryba. Radviliškis, 1983.

Gražus gyvenimas su daina: Kazimiera Bulzgienė ‒ dainuojamosios tautosakos pateikėja:  [rankraštis sudarytas, remiantis Ritos Liutkevičiūtės bakalauro darbu]. Aukštelkai, 2011.

Irenos Aldonos Kalvaitytės kūryba: [rankraštis]. Parengė A. Šereivienė. Alksniupiai, 2018.

Iš senolių atminties: [rankraštis]. Parengė A. Zaturskienė.  Šniūraičiai, 2011.

Legendos ir pasakojimai apie Daugėlaičius: [rankraštis]. Surinko N. Mėžinienė. Daugėlaičiai, 2018.

Liaudies pedagogika Sidabravo apylinkėje: [rankraštis]. Sudarė  Sidabravo vid. mokyklos kraštotyrininkai. Sidabravas, 1988.

Mėnaičių (Minaičių) kaimo praeitis ir nūdiena:  [rankraštis]. Parengė D. Paulauskienė, R. Giedrienė. Radviliškis, 2014.

Palonų krašto ir gretimų kaimų tautosaka: [rankraštis]. Sudarė O. Gedžienė. Palonai, 2011.

Radviliškio krašto legendos ir padavimai: [rankraštis]. Surinko R. Giedrienė. Radviliškis, 2018.

Šeduvių mįslės, užrašytos Emilijos Brajinskienės: [rankraštis]. Parengė A. Tamošiūnienė. Šeduva, 2013.

Šeduvos krašto atminimai: [rankraštis]. Surinko ir užrašė E. Brajinskienė; spausdino A. Tamošiūnienė. Šeduva, 2015.

Šlapių žemių nuodėguliai ir užkeiktų lobių liepsnos: [padavimai]: [rankraštis]. Parengė B. Paškūnaitė. Daugėlaičiai, 1999.