KRAŠTIEČIAI

Aš ‒ žemės paukštis: apie literatą Aleksą Navicką: [rankraštis]. Parengė A. Bertulienė. Pavartyčiai, 2011.

Baisogalos krašto šviesuolio Vlado Žeromskio prisiminimai: [rankraštis]. Parengė A. Žižniauskienė. Baisogala, 2001.

Balys Buračas: [rankraštis]. Parengė D. Mockutė. Šiaulėnai, 1988.

Beinoravoje 1858-1886 metais gimę vaikai: [rankraštis]. Parengė R. Venckūnaitė. Beinorava, 2012.

Beinoravos kultūros namų ir bibliotekų darbuotojai: [rankraštis]. Parengė R. Venckūnaitė. Beinorava, 2012.

Buvusių kalinių, gyvenusių Grinkiškio valsčiuje, atsiminimai:  [rankraštis]. Parengė Grinkiškio Jono Poderio vid. mokyklos kraštotyros būrelis; vad. I. Bružienė. Grinkiškis, 2000.

Dailininkė Ingrida Aukštikalnytė: [rankraštis]. Parengė R. Juknienė, A. Tamošiūnienė.

Daugėlaičių kraštotyrininkė Birutė Paškūnaitė: [rankraštis]. Informaciją surinko N. Mėžinienė. Daugėlaičiai, 2004.

Dramaturgas, eseistas, prozininkas Jurgis Jankus (1906‒2002): [rankraštis]. Informaciją surinko D. Paulauskienė, R. Giedrienė. Radviliškis, 2011.

Edvardas Rimkus: [rankraštis].  Parengė A. Zaturskienė. Šniūraičiai, 2011.

Gydantys ne vien vaistais: [apie Grinkiškio vaistinės darbuotojus]: [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė. Grinkiškis, 2003.

Gydytoja, publicistė, žurnalistė Filomena Taunytė: [rankraštis]. Informaciją surinko D. Paulauskienė. Radviliškis, 2015.

Gyvenimas ne tik sau: [apie Aldoną Valterienę – tremtinę, mokytoją, poetę]: [rankraštis]. Parengė Šeduvos vid. mokyklos kraštotyrininkai; darbo vad. B. Zaleckienė.  Šeduva, 2000–2001.

Gyvenimas ne tik sau: Aldona Valterienė: [rankraštis]. Parengė A. Tamošiūnienė, R. Juknienė. Šeduva, 2015.

Grinkiškiečių mokytojas: [apie progimnazijos direktorių Joną Poderį]: [rankraštis]. Parengė V. Bartkus. Grinkiškis, 1992.

Grinkiškio medicinos darbuotojai:  [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė. Grinkiškis, 2003.

Grinkiškio parapijos krikšto vardai 1944–1999: [rankraštis]. Parengė K. Indrėkus, V. Semėnaitė, E. Švėgždaitė. Grinkiškis: Grinkiškio Jono Poderio vid. mokykla, 2000.

Grinkiškio tarybinio ūkio veteranai: [rankraštis]. Parengė Grinkiškio tarybinio ūkio administracija. Grinkiškis.

Ieva Plikūnienė: atsiminimai: [rankraštis]. Užrašė ir atspausdino R. Lukoševičiūtė. Beinorava, 2014.

Ignaco Linkevičiaus prisiminimai 1944‒1956: [rankraštis]. Parengė R. Juknienė. Šeduva, 2009.

Jie įamžinti Radviliškio gatvių pavadinimuose: [rankraštis]. Informaciją surinko D. Paulauskienė. Radviliškis, 2018.

Jonas Marcinkevičius gyvenime ir kūryboje: [rankraštis]. Parengė P. Kazlauskaitė. Radviliškis, 1990.

Joninių aidas: [apie Aukštelkų apylinkės Jonus ir Janinas]: [nuotraukų albumas].  Parengė J. Pociuvienė. Aukštelkai, 2006.

Jono Marcinkevičiaus 80-ųjų gimimo metinių paminėjimo Radviliškyje aprašymas: [rankraštis]. Parengė P. Kazlauskaitė. Radviliškis, 1980.

Juozas Zauka: chorvedys, režisierius, knygnešys 1862‒1943: [rankraštis]. Parengė A. Žižniauskienė. Baisogala, 2016.

Karolina Pempienė : [rankraštis]. Parengė N. Snockienė.  Sidabravas, 1999.

Kunigas, vienuolis kapucinas Tėvas Stanislovas (Algirdas Mykolas Dobrovolskis): [rankraštis]. Informaciją surinko  R. Giedrienė. Radviliškis, 2013.

Lietuvą radau daug gražesnę, negu tikėjausi. Agronomas, poetas, publicistas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas Balys Gaidžiūnas: [rankraštis]. Informaciją surinko A. Žižniauskienė. Baisogala, 2015.

Locmanas Feliksas Rimkevičius: [rankraštis]. Informaciją surinko D. Paulauskienė, R. Giedrienė. Radviliškis, 2013.

Mano rankdarbiai. Sidabravo gimnazijos mokytoja Regina Grybova: [rankraštis]. Informaciją surinko N. Snockienė. Sidabravas, 2016.

Menotyrininkas, poetas Romas Alekna: [rankraštis].  Parengė V. Urbonavičienė. Grinkiškis, 1992.

Mokytoja Janina Vasiliauskienė: [rankraštis]. Parengė R. Juknienė. Šeduva, 2003.

Mokytoja Vitalija Balionienė: [rankraštis]. Parengė R. Juknienė, B. Zaleckienė. Šeduva, 2005.

Mūsų kaimo „Ąžuolai“: [apie aktyviausius Aukštelkų kaimo žmones, seniausias kaimo sodybas ir kt.]: [rankraštis]. Parengė V. Zabielienė. Aukštelkai.

Nijolės Grigienės raižiniai ir karpiniai: [rankraštis]. Parengė N. Snockienė. Sidabravas, 2000.

Nirtaičių kapinaičių įkūrėjas Juozas Gedminis: [rankraštis]. Parengė B. Paškūnaitė. Daugėlaičiai, 2002.

Padangių sužavėtas: [apie Petrą Motiekaitį]: [rankraštis]. Parengė R. Smailienė. Pakalniškiai, 2011.

Paskutinė Šaukoto daraktorė Paulina Jankevičienė: [sūnaus Stanislovo Jankevičiaus prisiminimai]: [rankraštis]. Parengė V. Pužaitienė. Šaukotas, 2011.

Patriotė, tremtinė Ona Butkienė: [rankraštis]. Parengė Šeduvos vid. mokyklos kraštotyrininkai; darbo vad. B. Zaleckienė. Šeduva, 2000–2001.

Pedagogė Janina Vasiliauskienė: [rankraštis]. Parengė B. Zaleckienė, R. Juknienė. Šeduva, 2004.

Pedagogė, poetė, socialinių mokslų daktarė Stasė Dzenuškaitė: [rankraštis]. Parengė A. Tamošiūnienė.

Pedagogė Vitalija Balionienė: [rankraštis]. Parengė B. Zaleckienė, R. Juknienė. Šeduva, 2011.

Pirmasis Baisogalos apylinkės pirmininkas Bronius Kniška: [rankraštis]. Parengė E. Pužauskienė. Baisogala, 1981.

Bibliografas, bibliografijos istorikas, knygotyrininkas, profesorius, emeritas Vladas Žukas: [rankraštis]. Informaciją surinko R. Giedrienė. Radviliškis, 2015.

Rašytojo Jono Marcinkevičiaus 100-ųjų gimimo metinių paminėjimo aprašymas: [rankraštis]. Parengė D. Paulauskienė. Radviliškis, 2001.

Romualdas Petkevičius: [rankraštis]. Parengė A. Geštautienė. Radviliškis, 1985.

Sidabravo krašto literatė ir pedagogė Valerija Pranculienė: [rankraštis]. Parengė N. Snockienė. Sidabravas, 2000.

Sidabravo miestelio auksarankės: [rankraštis]. Parengė Sidabravo vid. mokyklos Tėviškės pažinimo būrelio „Gimtinė“ moksleiviai. Sidabravas, 2001.

Skėmiai ir skėmiečiai: [nuotraukų albumas]. Parengė E. Ragaliauskienė. Skėmiai.

Skėmių kolūkio Didžiojo Tėvynės karo dalyviai: [nuotraukų albumas]. Informaciją surinko V. Smolenskaitė. Skėmiai.

Stasys Gentvilas:  [rankraštis]. Parengė A. Žižniauskienė. Baisogala, 2011.

Stasys Laumakis: [rankraštis].  Parengė N. Mėžinienė. Daugėlaičiai, 2011.

Šatrijos Ragana ir Šaukotas: [rankraštis]. Informaciją surinko V. Blužienė. Šaukotas, 2001.

Tėvas Stanislovas – Didis Mokytojas (Algirdas Mykolas Dobrovolskis) 1918–2005: [rankraštis]. Informaciją surinko R. Giedrienė. Radviliškis, 2018.

Tėviškėnų švenčių akimirkos: [rankraštis].  Parengė P. Kazlauskaitė. Radviliškis, 1989–1992.

Vytautas Tomkus. Aš vis dar Tadas Blinda: [rankraštis]. Informaciją surinko R. Giedrienė. Radviliškis, 2016.