Valstybėje nieko naujo : romanas / Petras Šatkus. – [Vilnius] : [P. Šatkus] : Jusida, 2022. – 442 p.

Šiame romane rašytojas atskleidžia valstybės valdymo problematiką bei aktualijas, politikų veidmainystę, siekiant valdžios. Daug dėmesio autorius skiria menamų teisingumo tarnų pasirinktai pozicijai.