Mažosios architektūros objektai Šiaulėnų ir Šaukoto krašte (kryžiai, koplytėlės, koplytstulpiai)

Kitas ką tik pasirodęs leidinys – „Mažosios architektūros objektai Šiaulėnų ir Šaukoto krašte (kryžiai, koplytėlės, koplytstulpiai)“. Šią irgi spalvotą 120 puslapių knygą tokiu pat tiražu išspausdino ta pati spaustuvė.

Leidinį sudarė, jam atspindimų objektų nuotraukas ir aprašymus pateikė Viešosios bibliotekos Šaukoto, Šiaulėnų ir Žeimių filialai, įgyvendindami savo projektą „Mažoji architektūra Šiaulėnų ir Šaukoto parapijose“. Projektas parengtas paminėti Tautodailės ir UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metus, kuriais 2020-uosius paskelbė Seimas. Kaip žinoma, tokiam paveldui priklauso ir kryždirbystė.

„Leidėjų žodyje“  nusakomi leidinio temos, atspindimų vietovių pasirinkimo motyvai, tikslai.

Knygoje spausdinamas ir istoriko Gintauto Pabilionio straipsnis „Kryždirbystė Lietuvoje ir Radviliškio krašte“, apibūdinantis šio paveldo reikšmę, išskirtinumą, ryškiausius jo objektų bruožus Radviliškio rajone.

Leidinys atskirai pristato sakralinius objektus Šiaulėnų ir Šaukoto parapijose. Tai – nuotraukos ir koncentruoti, iš įvairių šaltinių sukaupti duomenys, pasakojimai apie užfiksuotus objektus, jų atsiradimo istoriją, savitumą, šiandieninę būklę ir kita. Pasak leidėjų, to ir buvo siekiama: suregistruoti, užfiksuoti, įamžinti ir taip ateičiai išsaugoti minėtų vietovių išlikusius mažosios architektūros sakralinius objektus, kurių gausa ir įvairovė sąlyginai atspindi visą Radviliškio kraštą.

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Radviliškio rajono savivaldybė.

Viešosios bibliotekos informacija