Radviliškio biblioteka nuotraukose

Viešoji biblioteka, įgyvendindama savo projektą, išleido knygą „Radviliškio biblioteka nuotraukose“. Šį spalvotą 200 puslapių fotoalbumą 200 egzempliorių tiražu išspausdino UAB „Utenos Indra“. Tekstus į anglų kalbą išvertė Rima Tarbūnienė.

 Tokio leidinio idėją subrandino laikas ir permainos nueitame ilgame bibliotekos kelyje. „Kaskart aktualiau atrodė tai įamžinti, koncentruoti, kad ir patys nepamirštume, ir savo svečiui ar bet kuriam kultūros smalsuoliui, bičiuliui galėtume savo raidą, pokyčius priminti, pagaliau ateičiai palikti kaip bibliotekos praeities ir dabarties liudijimą“, – rašoma knygos leidėjų įžanginiame žodyje „Vaizdų kelionė“.

Knygos pradžioje – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės skyriaus vyriausiosios metodininkės Dalios Jaskonienės straipsnis, apžvelgiantis ir palankiai įvertinantis Radviliškio bibliotekos veiklą bei vietą šalies bibliotekų kontekste. Toliau skaitytojui atskirai pateikiami penki Radviliškio bibliotekos istorijos laikotarpiai, pradedant 1937 ir baigiant 2020 metais. Kiekviename jų – glaustas to etapo pokyčių, pasiekimų apibūdinimas ir tai iliustruojančios nuotraukos. Pagal leidėjų turėtas galimybes knyga atspindi ir Viešosios bibliotekos, ir jos filialų veiklą. Panaudotos jų archyvų nuotraukos.

Viešosios bibliotekos projektą „Fotoalbumo „Radviliškio biblioteka nuotraukose leidyba“ parengė Kraštotyros-leidybos skyrius. Projektas finansuotas Grožinės literatūros ir kitų Radviliškio rajono savivaldybei reikšmingų leidinių leidybos projektų dalinio finansavimo Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarka.